Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství, kultury a sportu (ORG 400000) / 2022

Název:
Odbor školství, kultury a sportu (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 656 000 Kč 284 350 Kč 17 %
výdaje 35 587 300 Kč Pokles 27 262 900 Kč 1 937 131 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 35 587 300 Kč Pokles 27 232 900 Kč 1 907 131 Kč 7 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 8 305 000 Kč Pokles 7 308 500 Kč 232 417 Kč 3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 905 000 Kč 905 000 Kč 232 417 Kč 26 %
440 440 905 000 Kč 905 000 Kč 232 417 Kč 26 %
5171 Opravy a udržování 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 300 000 Kč Pokles 903 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 903 500 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 26 832 300 Kč Pokles 18 546 100 Kč 1 039 214 Kč 6 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 705 000 Kč Pokles 1 094 200 Kč 919 740 Kč 84 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 094 200 Kč 919 740 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 120 000 Kč 120 000 Kč 21 973 Kč 18 %
440 440 120 000 Kč 120 000 Kč 21 973 Kč 18 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 300 000 Kč Pokles 85 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 85 600 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 907 300 Kč Pokles 5 196 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 907 300 Kč Pokles 5 196 300 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 635 500 Kč 66 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 10 000 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 10 000 Kč 77 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 433 100 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 433 100 Kč 59 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 88 400 Kč 58 400 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 88 400 Kč 58 400 Kč 66 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
Celkem 35 587 300 Kč Pokles 27 262 900 Kč 1 937 131 Kč 7 %