Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (ORG 390000) / 2022

Název:
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 4 089 300 Kč 2 153 595 Kč 53 %
výdaje 6 875 000 Kč Navýšení 8 383 900 Kč 3 214 276 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 673 000 Kč 292 871 Kč 44 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 315 027 Kč 41 %
Kultura a sdělovací prostředky 310 000 Kč 310 000 Kč 37 800 Kč 12 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 320 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 4 220 000 Kč Navýšení 5 565 800 Kč 1 733 578 Kč 31 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 255 000 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 310 000 Kč 310 000 Kč 37 800 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 160 000 Kč 160 000 Kč 13 800 Kč 9 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 13 800 Kč 9 %
5492 Dary obyvatelstvu 100 000 Kč 100 000 Kč 24 000 Kč 24 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 24 000 Kč 24 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 255 000 Kč 52 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
5175 Pohoštění 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 315 027 Kč 41 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 315 027 Kč 41 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 315 027 Kč 41 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 320 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 473 700 Kč 43 397 Kč 9 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 30 873 Kč 10 %
539 539 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 30 873 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 16 800 Kč 1 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 16 800 Kč 1 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 16 800 Kč 1 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 315 000 Kč 30 851 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
539 539 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 118 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 420 000 Kč Pokles 1 693 000 Kč 432 530 Kč 26 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 21 695 Kč 11 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 21 695 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 276 834 Kč 31 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 276 834 Kč 31 %
5175 Pohoštění 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 64 000 Kč 28 %
539 539 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 64 000 Kč 28 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 673 000 Kč 292 871 Kč 44 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 385 000 Kč Pokles 205 000 Kč 90 000 Kč 44 %
739 739 385 000 Kč Pokles 205 000 Kč 90 000 Kč 44 %
5175 Pohoštění 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 6 875 000 Kč Navýšení 8 383 900 Kč 3 214 276 Kč 38 %