Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (ORG 370008) / 2022

Název:
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 858 000 Kč 1 858 000 Kč 429 809 Kč 23 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 158 000 Kč 158 000 Kč 5 465 Kč 3 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 424 344 Kč 25 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3314 Činnosti knihovnické 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 424 344 Kč 25 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 060 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 060 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 153 335 Kč 11 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 153 335 Kč 11 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
Celkem 1 858 000 Kč 1 858 000 Kč 429 809 Kč 23 %