Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kancelář starosty (ORG 370000) / 2022

Název:
Kancelář starosty (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 999 300 Kč Pokles 1 976 200 Kč 215 438 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 110 107 Kč 8 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 400 000 Kč 400 000 Kč 84 156 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 110 107 Kč 8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 2 430 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 2 430 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 150 000 Kč 150 000 Kč 12 397 Kč 8 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 12 397 Kč 8 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 400 000 Kč 400 000 Kč 84 156 Kč 21 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 84 156 Kč 21 %
937 937 400 000 Kč 400 000 Kč 84 156 Kč 21 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 999 300 Kč Pokles 1 976 200 Kč 215 438 Kč 11 %