Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání (ORG 340008) / 2022

Název:
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání (340008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 565 000 Kč Pokles 4 545 000 Kč 1 466 367 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 980 000 Kč Pokles 2 954 000 Kč 1 059 684 Kč 36 %
Školství a sociální věci 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 2 980 000 Kč Pokles 2 903 100 Kč 1 059 684 Kč 37 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Pokles 149 100 Kč 17 084 Kč 11 %
634 634 200 000 Kč Pokles 149 100 Kč 17 084 Kč 11 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 320 000 Kč Pokles 2 041 900 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 041 900 Kč 710 387 Kč 35 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
5175 Pohoštění 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 4 565 000 Kč Pokles 4 545 000 Kč 1 466 367 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340008 (Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče,...), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
UBX Praha 1 s.r.o.ARES 35 899,00 Kč
360000166 17.02.2022 17 004,00 Kč
360000053 04.03.2022 18 895,00 Kč
Anděl Investment Praha s.r.o.ARES 17 469,00 Kč
360000072 07.03.2022 17 469,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 134,00 Kč
Celkem 58 502,00 Kč