Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání (ORG 340008) / 2022

Název:
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání (340008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 565 000 Kč Pokles 4 455 300 Kč 1 537 295 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 980 000 Kč Pokles 2 864 300 Kč 1 130 612 Kč 39 %
Školství a sociální věci 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 2 980 000 Kč Pokles 2 813 400 Kč 1 079 792 Kč 38 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 140 000 Kč Pokles 50 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč Pokles 50 300 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč Pokles 143 100 Kč 27 077 Kč 19 %
634 634 200 000 Kč Pokles 143 100 Kč 27 077 Kč 19 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 320 000 Kč Pokles 2 050 600 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 050 600 Kč 710 387 Kč 35 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
5175 Pohoštění 170 000 Kč 170 000 Kč 22 113 Kč 13 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 22 113 Kč 13 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 47 300 Kč 9 613 Kč 20 %
634 634 50 000 Kč Pokles 47 300 Kč 9 613 Kč 20 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 4 565 000 Kč Pokles 4 455 300 Kč 1 537 295 Kč 35 %