Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor vnějších vztahů a komunikace (ORG 340005) / 2022

Název:
Odbor vnějších vztahů a komunikace (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
výdaje 17 440 000 Kč Navýšení 20 395 700 Kč 4 359 747 Kč 21 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 11 705 000 Kč Navýšení 14 627 700 Kč 3 852 905 Kč 26 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 33 000 Kč 18 000 Kč 55 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 735 000 Kč 5 735 000 Kč 488 842 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
Celkem 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %