Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor vnějších vztahů a komunikace (ORG 340005) / 2022

Název:
Odbor vnějších vztahů a komunikace (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
výdaje 17 440 000 Kč Navýšení 22 595 700 Kč 8 529 381 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 11 705 000 Kč Navýšení 14 827 700 Kč 7 359 670 Kč 50 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 33 000 Kč 33 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 735 000 Kč Navýšení 7 735 000 Kč 1 136 711 Kč 15 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3211 Činnost vysokých škol 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
3316 Vydavatelská činnost 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 840 000 Kč Navýšení 3 040 000 Kč 1 131 795 Kč 37 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 400 000 Kč Pokles 595 400 Kč 434 200 Kč 73 %
634 634 1 400 000 Kč Pokles 595 400 Kč 434 200 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 10 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 10 %
5154 Elektrická energie 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Navýšení 2 069 700 Kč 552 237 Kč 27 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 2 069 700 Kč 552 237 Kč 27 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 11 520 Kč 8 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 11 520 Kč 8 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 250 000 Kč Navýšení 1 250 200 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 0 Kč 0 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 470 000 Kč Navýšení 3 430 500 Kč 524 875 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
634 634 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 2 420 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 420 000 Kč 0 Kč 0 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 400 000 Kč Pokles 3 052 000 Kč 2 663 000 Kč 87 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
634 634 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 235 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 235 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 440 000 Kč 1 440 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 440 000 Kč 1 440 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 400 000 Kč Pokles 343 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 343 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč Navýšení 1 616 000 Kč 1 110 000 Kč 69 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 206 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 206 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 173 093 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 173 093 Kč 12 %
434 434 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 173 093 Kč 12 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 235 000 Kč Navýšení 6 235 000 Kč 963 618 Kč 15 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 749 818 Kč 20 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 749 818 Kč 20 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 95 000 Kč 59 %
434 434 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 95 000 Kč 59 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 17 440 000 Kč Navýšení 22 595 700 Kč 8 529 381 Kč 38 %