Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor vnějších vztahů a komunikace (ORG 340000) / 2022

Název:
Odbor vnějších vztahů a komunikace (340000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 9 215 000 Kč Pokles 8 915 000 Kč 4 142 011 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 9 115 000 Kč Pokles 8 815 000 Kč 4 139 861 Kč 47 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 100 000 Kč 100 000 Kč 2 150 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 565 000 Kč 7 565 000 Kč 3 677 293 Kč 49 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 145 989 Kč 37 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 145 989 Kč 37 %
5169 Nákup ostatních služeb 7 265 000 Kč Pokles 7 144 000 Kč 3 501 304 Kč 49 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 7 144 000 Kč 3 501 304 Kč 49 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 550 000 Kč Pokles 1 250 000 Kč 462 567 Kč 37 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 207 156 Kč 53 %
634 634 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 207 156 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 101 919 Kč 17 %
634 634 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 101 919 Kč 17 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 91 610 Kč 46 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 91 610 Kč 46 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 100 000 Kč 100 000 Kč 2 150 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
Celkem 9 215 000 Kč Pokles 8 915 000 Kč 4 142 011 Kč 46 %