Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 2541005000000 (ORG 2541005000000) / 2022

Název:
2541005000000 (2541005000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
Celkem 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %