Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor (ORG 240030) / 2022

Název:
Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor (240030)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %