Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Digitalizace oběhu dokumentů (ORG 240028) / 2022

Název:
Digitalizace oběhu dokumentů (240028)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
6111 Programové vybavení 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
Celkem 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %