Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla (ORG 240025) / 2022

Název:
Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla (240025)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %