Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy (ORG 180045) / 2022

Název:
Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy (180045)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %