Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd (ORG 180042) / 2022

Název:
MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd (180042)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 000 000 Kč Pokles 1 844 400 Kč 0 Kč 0 %