Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov (ORG 180019) / 2022

Název:
Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov (180019)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
Celkem 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %