Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výdaje na průzkumy, studie a projekty (ORG 180006) / 2022

Název:
Výdaje na průzkumy, studie a projekty (180006)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Životní prostředí 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 500 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %