Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (ORG 180004) / 2022

Název:
Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (180004)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
218 218 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %