Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy a realizace investic (ORG 180000) / 2022

Název:
Odbor přípravy a realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 788 800 Kč 2 788 800 Kč 294 434 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 200 000 Kč Pokles 1 996 400 Kč 81 627 Kč 4 %
Školství a sociální věci 488 800 Kč Navýšení 615 700 Kč 212 806 Kč 35 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
3113 Základní školy 188 800 Kč Navýšení 356 800 Kč 207 936 Kč 58 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 2 000 000 Kč Pokles 1 675 400 Kč 21 884 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč Pokles 343 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 500 000 Kč Pokles 343 400 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 788 800 Kč 2 788 800 Kč 294 434 Kč 11 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy a realizace investic), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DEREZA, společnost s ručením omezenýmARES 167 582,58 Kč
950000010 19.04.2022 167 582,58 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 167 582,58 Kč