Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor přípravy a realizace investic (ORG 180000) / 2022

Název:
Odbor přípravy a realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 788 800 Kč 2 788 800 Kč 294 434 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 200 000 Kč Pokles 1 996 400 Kč 81 627 Kč 4 %
Školství a sociální věci 488 800 Kč Navýšení 615 700 Kč 212 806 Kč 35 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 500 000 Kč Navýšení 1 541 100 Kč 189 466 Kč 12 %