Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor přípravy a realizace investic (ORG 180000) / 2022

Název:
Odbor přípravy a realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 788 800 Kč Navýšení 3 395 700 Kč 1 878 749 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 200 000 Kč Navýšení 2 603 300 Kč 1 405 015 Kč 54 %
Školství a sociální věci 488 800 Kč Navýšení 615 700 Kč 397 089 Kč 64 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
Životní prostředí 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 1 178 446 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 1 178 446 Kč 88 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 1 178 446 Kč 88 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
Celkem 1 500 000 Kč Navýšení 1 541 100 Kč 1 387 099 Kč 90 %