Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2022

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 16 819 Kč 168 %
výdaje 34 685 000 Kč Navýšení 34 695 000 Kč 11 694 077 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 34 485 000 Kč Navýšení 34 495 000 Kč 11 514 576 Kč 33 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 32 000 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 33 185 000 Kč Navýšení 33 195 000 Kč 11 482 576 Kč 35 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
916 916 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
5151 Studená voda 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
5152 Teplo 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
5153 Plyn 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
5154 Elektrická energie 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
5157 Teplá voda 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
5161 Služby pošt 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
5164 Nájemné 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Celkem 34 685 000 Kč Navýšení 34 695 000 Kč 11 694 077 Kč 34 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 (Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 74 499,78 Kč
360000101 24.01.2022 1 806,48 Kč
360000202 22.02.2022 4 037,00 Kč
360000018 02.03.2022 3 260,00 Kč
360000142 14.03.2022 5 623,00 Kč
360000076 05.04.2022 6 363,00 Kč
360000077 05.04.2022 10 839,00 Kč
360000306 25.04.2022 6 792,50 Kč
360000331 27.04.2022 5 000,00 Kč
360000004 02.05.2022 1 376,00 Kč
360000007 02.05.2022 1 376,00 Kč
360000006 02.05.2022 1 338,50 Kč
360000005 02.05.2022 1 376,00 Kč
360000021 03.05.2022 1 341,50 Kč
360000022 03.05.2022 1 341,50 Kč
360000172 06.05.2022 1 376,00 Kč
360000223 23.05.2022 1 852,29 Kč
360000235 24.05.2022 10 044,01 Kč
360000208 17.06.2022 9 357,00 Kč
Karel ZukalARES 18 916,80 Kč
360000173 06.05.2022 18 916,80 Kč
PH SERVIS s.r.o. \nARES 8 654,00 Kč
Lukáš KrechlerARES 7 200,00 Kč
360000204 22.02.2022 7 200,00 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 4 948,90 Kč
360000329 27.05.2022 4 948,90 Kč
XERTEC a.s.ARES 3 833,57 Kč
360000192 30.03.2022 3 833,57 Kč
OTIS a.s.ARES 2 964,50 Kč
360000051 03.06.2022 2 964,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 121 017,55 Kč