Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2022

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 16 819 Kč 168 %
výdaje 34 685 000 Kč Navýšení 34 695 000 Kč 11 694 077 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 34 485 000 Kč Navýšení 34 495 000 Kč 11 514 576 Kč 33 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
Celkem 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %