Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2022

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 167 319 Kč 105 %
výdaje 34 685 000 Kč Pokles 33 058 500 Kč 27 985 410 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 34 485 000 Kč Pokles 32 858 500 Kč 27 805 909 Kč 85 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
916 916 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
Celkem 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %