Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2022

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 16 819 Kč 168 %
výdaje 34 685 000 Kč Navýšení 34 695 000 Kč 11 694 077 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 34 485 000 Kč Navýšení 34 495 000 Kč 11 514 576 Kč 33 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 32 000 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 33 185 000 Kč Navýšení 33 195 000 Kč 11 482 576 Kč 35 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
916 916 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
5151 Studená voda 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
5152 Teplo 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
5153 Plyn 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
5154 Elektrická energie 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
5157 Teplá voda 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
5161 Služby pošt 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
5164 Nájemné 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
Celkem 34 685 000 Kč Navýšení 34 695 000 Kč 11 694 077 Kč 34 %