Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 150000 (ORG 150000) / 2022

Název:
150000 (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 14 462 000 Kč 14 462 000 Kč 4 549 990 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 3 478 962 Kč 40 %
Doprava 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 871 741 Kč 17 %
Kultura a sdělovací prostředky 662 000 Kč 662 000 Kč 199 287 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3635 Územní plánování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %