Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 150000 (ORG 150000) / 2022

Název:
150000 (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 14 462 000 Kč 14 462 000 Kč 4 908 331 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 3 664 274 Kč 42 %
Doprava 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 044 771 Kč 21 %
Kultura a sdělovací prostředky 662 000 Kč 662 000 Kč 199 287 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 985 000 Kč 1 029 771 Kč 21 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 1 029 771 Kč 23 %
315 315 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 1 029 771 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 662 000 Kč Pokles 578 800 Kč 116 160 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 116 160 Kč 22 %
615 615 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 116 160 Kč 22 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
3635 Územní plánování 8 800 000 Kč Pokles 8 722 500 Kč 3 664 274 Kč 42 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 800 000 Kč Pokles 6 742 500 Kč 3 563 566 Kč 53 %
115 115 7 800 000 Kč Pokles 6 742 500 Kč 3 563 566 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 100 708 Kč 20 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 100 708 Kč 20 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 0 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 14 462 000 Kč 14 462 000 Kč 4 908 331 Kč 34 %