Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení (ORG 130228) / 2022

Název:
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení (130228)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 200 000 Kč Pokles 18 300 Kč 0 Kč 0 %