Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 (ORG 130223) / 2022

Název:
Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 (130223)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %