Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 (ORG 130181) / 2022

Název:
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 (130181)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 33 500 Kč - - - -
výdaje 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
6121 Budovy, haly a stavby 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
818 818 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
Celkem 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %