Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (ORG 130159) / 2022

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (130159)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 1 768 600 Kč 1 768 544 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 768 600 Kč 1 768 544 Kč 100 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 230 800 Kč 230 727 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 230 800 Kč 230 727 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 30 800 000 Kč Navýšení 62 136 600 Kč 62 032 201 Kč 100 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 62 136 600 Kč 62 032 201 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 19 059 400 Kč 19 059 385 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 19 059 400 Kč 19 059 385 Kč 100 %
Celkem 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130159 (FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.ARES 61 444 866,57 Kč
360000034 07.09.2022 813 814,77 Kč
360000034 07.09.2022 310 380,00 Kč
360000258 21.09.2022 6 296 242,08 Kč
360000171 14.11.2022 7 880 549,20 Kč
360000101 06.12.2022 22 803 240,70 Kč
360000512 21.12.2022 5 384 413,75 Kč
360000512 21.12.2022 16 985 862,69 Kč
360000500 23.12.2022 257 791,44 Kč
360000500 23.12.2022 712 571,94 Kč
Inženýring dopravních staveb a.s.ARES 242 000,00 Kč
360000303 29.08.2022 16 940,00 Kč
360000396 23.09.2022 54 450,00 Kč
360000260 11.11.2022 42 955,00 Kč
360000024 02.12.2022 56 265,00 Kč
360000496 23.12.2022 50 820,00 Kč
360000497 23.12.2022 20 570,00 Kč
REINVEST spol. s r.o.ARES 127 292,00 Kč
360000134 09.09.2022 18 876,00 Kč
360000395 23.09.2022 27 104,00 Kč
360000258 11.11.2022 27 104,00 Kč
360000104 06.12.2022 27 104,00 Kč
360000488 23.12.2022 27 104,00 Kč
FETTERS management, s.r.o.ARES 86 152,00 Kč
360000038 11.07.2022 42 592,00 Kč
360000124 07.12.2022 43 560,00 Kč
Ing.arch. PEŠÁK MICHALARES 60 500,00 Kč
360000301 14.12.2022 53 519,00 Kč
360000701 29.12.2022 6 981,00 Kč
2V projekt s.r.o.ARES 47 190,00 Kč
360000167 14.10.2022 34 606,00 Kč
360000650 28.12.2022 12 584,00 Kč
Ing.arch. Michal PešákARES 24 200,00 Kč
950000010 27.07.2022 24 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 62 032 200,57 Kč