Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (ORG 130159) / 2022

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (130159)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 30 800 000 Kč Navýšení 81 426 800 Kč 81 322 313 Kč 100 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 230 800 Kč 230 727 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 230 800 Kč 230 727 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 30 800 000 Kč Navýšení 62 136 600 Kč 62 032 201 Kč 100 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 62 136 600 Kč 62 032 201 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 19 059 400 Kč 19 059 385 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 19 059 400 Kč 19 059 385 Kč 100 %
Celkem 30 800 000 Kč Navýšení 81 426 800 Kč 81 322 313 Kč 100 %