Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2022

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 792 000 Kč Navýšení 24 441 800 Kč 3 587 522 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 609 000 Kč Navýšení 13 910 800 Kč 2 682 700 Kč 19 %
Doprava 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
Veřejná správa 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
Všeobecná pokladní správa 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
813 813 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
3612 Bytové hospodářství 6 002 000 Kč Navýšení 12 303 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
3613 Nebytové hospodářství 2 850 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 755 000 Kč Navýšení 905 000 Kč 586 193 Kč 65 %
5164 Nájemné 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
6171 Činnost místní správy 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
913 913 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5157 Teplá voda 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
913 913 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 20 792 000 Kč Navýšení 24 441 800 Kč 3 587 522 Kč 15 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor majetku a investic), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ELSICO, spol. s r. o.ARES 234 351,24 Kč
360000195 21.02.2022 5 308,75 Kč
360000196 21.02.2022 13 303,95 Kč
360000184 30.03.2022 135 474,02 Kč
360000107 01.04.2022 70 514,82 Kč
360000215 20.04.2022 9 749,70 Kč
ED-HEIGHT s.r.o.ARES 97 719,60 Kč
360000273 26.05.2022 97 719,60 Kč
Tersam servis s.r.o.ARES 96 227,00 Kč
360000256 28.02.2022 96 227,00 Kč
DF Servis, s.r.o.ARES 82 186,10 Kč
360000123 15.02.2022 4 063,18 Kč
360000198 22.02.2022 54 650,13 Kč
360000057 07.03.2022 4 537,50 Kč
360000182 30.03.2022 5 445,00 Kč
360000058 05.04.2022 3 663,88 Kč
360000117 16.05.2022 9 826,41 Kč
NATO - PRAHA, spol. s r.o.ARES 73 841,00 Kč
360000042 05.05.2022 73 841,00 Kč
DOKTOR OKEN, s.r.o.ARES 29 657,10 Kč
360000261 28.02.2022 1 331,00 Kč
360000186 30.03.2022 26 995,10 Kč
360000185 30.03.2022 1 331,00 Kč
TELECON SERVIS spol. s r.o.ARES 24 175,80 Kč
360000065 09.06.2022 24 175,80 Kč
OTIS a.s.ARES 17 892,27 Kč
360000259 28.02.2022 2 063,05 Kč
360000055 05.04.2022 15 829,22 Kč
N A T O - P R A H A, spol. s r.o.ARES 16 792,00 Kč
360000105 07.04.2022 6 740,00 Kč
360000125 07.04.2022 6 757,00 Kč
360000212 20.04.2022 3 295,00 Kč
Stavby Milota s.r.o.ARES 7 405,20 Kč
360000055 07.02.2022 7 405,20 Kč
Michal KulhánekARES 4 598,00 Kč
360000299 25.04.2022 4 598,00 Kč
SAŠ GLASS s.r.o.ARES 1 669,80 Kč
360000212 31.03.2022 1 669,80 Kč
Tousek spol. s r.o.ARES 1 514,92 Kč
360000216 20.04.2022 1 514,92 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 688 030,03 Kč