Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2022

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 792 000 Kč Navýšení 24 441 800 Kč 3 587 522 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 609 000 Kč Navýšení 13 910 800 Kč 2 682 700 Kč 19 %
Doprava 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
Veřejná správa 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
Všeobecná pokladní správa 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
813 813 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
3612 Bytové hospodářství 6 002 000 Kč Navýšení 12 303 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
3613 Nebytové hospodářství 2 850 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 755 000 Kč Navýšení 905 000 Kč 586 193 Kč 65 %
5164 Nájemné 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
6171 Činnost místní správy 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
913 913 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5157 Teplá voda 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
913 913 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 20 792 000 Kč Navýšení 24 441 800 Kč 3 587 522 Kč 15 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor majetku a investic), Paragraf 3699 (Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
WorkStaff s.r.o.ARES 16 940,00 Kč
360000130 28.01.2022 16 940,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 16 940,00 Kč