Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2022

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 328 400 Kč 328 420 Kč 100 %
výdaje 20 792 000 Kč Navýšení 26 454 100 Kč 17 888 153 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 609 000 Kč Navýšení 14 858 100 Kč 6 609 698 Kč 44 %
Doprava 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 7 351 Kč 41 %
Veřejná správa 11 013 000 Kč Navýšení 11 478 000 Kč 11 271 105 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 96 749 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 96 749 Kč 97 %
813 813 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 96 749 Kč 97 %
6171 Činnost místní správy 10 000 000 Kč Pokles 9 101 500 Kč 9 017 500 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč Pokles 9 101 500 Kč 9 017 500 Kč 99 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 101 500 Kč 9 017 500 Kč 99 %
Celkem 10 700 000 Kč Pokles 9 201 500 Kč 9 114 248 Kč 99 %