Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2022

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 792 000 Kč Navýšení 24 441 800 Kč 3 587 522 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 609 000 Kč Navýšení 13 910 800 Kč 2 682 700 Kč 19 %
Doprava 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
Veřejná správa 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
Všeobecná pokladní správa 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
6171 Činnost místní správy 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
Celkem 10 700 000 Kč Pokles 10 048 000 Kč 704 970 Kč 7 %