Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2022

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 1 307 000 Kč 100 %
výdaje 8 175 000 Kč Navýšení 11 828 200 Kč 2 875 831 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 570 000 Kč 5 570 000 Kč 1 117 078 Kč 20 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 65 000 Kč 65 000 Kč 47 935 Kč 74 %
Civilní připravenost na krizové stavy 1 540 000 Kč Navýšení 3 886 200 Kč 363 833 Kč 9 %
Veřejná správa 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 405 311 Kč 41 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 941 674 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 450 000 Kč 450 000 Kč 52 168 Kč 12 %
5171 Opravy a udržování 450 000 Kč 450 000 Kč 52 168 Kč 12 %
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 52 168 Kč 12 %
Celkem 470 000 Kč Pokles 450 000 Kč 52 168 Kč 12 %