Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 6 733 400 Kč 1 963 518 Kč 29 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 163 174 000 Kč Navýšení 180 752 900 Kč 96 801 073 Kč 54 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 1 540 000 Kč Navýšení 3 894 700 Kč 363 833 Kč 9 %
  
Doprava 19 412 600 Kč Pokles 18 848 400 Kč 7 021 249 Kč 37 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 28 467 000 Kč Navýšení 38 718 100 Kč 16 489 596 Kč 43 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 746 494 Kč 35 %
  
Školství a sociální věci 268 420 800 Kč Navýšení 441 858 300 Kč 225 251 696 Kč 51 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 34 138 000 Kč Navýšení 67 103 100 Kč 21 851 716 Kč 33 %
  
Veřejná správa 384 502 800 Kč Navýšení 394 994 200 Kč 241 218 512 Kč 61 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 4 585 000 Kč Navýšení 93 204 800 Kč 27 524 174 Kč 30 %
  
Zdravotnictví 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 292 500 Kč 59 %
  
Životní prostředí 132 000 000 Kč Navýšení 187 172 000 Kč 78 846 289 Kč 42 %
Celkem 1 045 755 200 Kč Navýšení 1 437 077 900 Kč 719 556 649 Kč 50 %