Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 6 963 000 Kč 821 704 Kč 12 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 163 174 000 Kč Navýšení 173 498 700 Kč 41 893 986 Kč 24 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 1 540 000 Kč Navýšení 4 756 200 Kč 292 500 Kč 6 %
  
Doprava 19 412 600 Kč Navýšení 19 585 700 Kč 615 856 Kč 3 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 28 467 000 Kč Navýšení 31 363 700 Kč 7 604 723 Kč 24 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 722 972 Kč 34 %
  
Školství a sociální věci 268 420 800 Kč Navýšení 411 762 700 Kč 117 241 370 Kč 28 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 34 138 000 Kč Navýšení 34 580 100 Kč 7 283 545 Kč 21 %
  
Veřejná správa 384 502 800 Kč Navýšení 393 324 800 Kč 123 612 517 Kč 31 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
  
Všeobecná pokladní správa 4 585 000 Kč Navýšení 59 660 800 Kč 22 292 699 Kč 37 %
  
Zdravotnictví 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 217 500 Kč 44 %
  
Životní prostředí 132 000 000 Kč Navýšení 187 069 900 Kč 29 775 809 Kč 16 %
Celkem 1 045 755 200 Kč Navýšení 1 326 363 600 Kč 353 063 180 Kč 27 %