Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 4 333 400 Kč 2 928 087 Kč 68 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 163 174 000 Kč Navýšení 180 782 400 Kč 140 090 401 Kč 77 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 1 540 000 Kč Navýšení 3 034 700 Kč 372 255 Kč 12 %
  
Doprava 19 412 600 Kč Pokles 17 504 800 Kč 13 896 058 Kč 79 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 28 467 000 Kč Navýšení 39 659 700 Kč 20 979 590 Kč 53 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 756 161 Kč 36 %
  
Školství a sociální věci 268 420 800 Kč Navýšení 507 123 300 Kč 451 126 317 Kč 89 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 34 138 000 Kč Navýšení 69 293 100 Kč 31 103 998 Kč 45 %
  
Veřejná správa 384 502 800 Kč Navýšení 393 863 600 Kč 344 045 971 Kč 87 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 4 585 000 Kč Navýšení 83 286 300 Kč 19 945 380 Kč 24 %
  
Zdravotnictví 572 000 Kč Pokles 537 600 Kč 525 512 Kč 98 %
  
Životní prostředí 132 000 000 Kč Navýšení 190 122 000 Kč 126 192 002 Kč 66 %
Celkem 1 045 755 200 Kč Navýšení 1 492 846 900 Kč 1 153 147 733 Kč 77 %