Financování celkem 2022

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 631 261 000 Kč 769 941 800 Kč 371 506 809 Kč
2) Celkové výdaje 1 045 755 200 Kč 1 326 363 600 Kč 353 063 180 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 156 008 000 Kč 149 630 300 Kč 78 010 349 Kč
z toho investiční výdaje města 358 741 500 Kč 534 412 600 Kč 64 298 816 Kč
3) Financování celkem 414 494 200 Kč 556 421 800 Kč -18 443 629 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 414 494 200 Kč 556 421 800 Kč -17 630 883 Kč