Pohled přes paragrafy 2022

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy 0 Kč Navýšení 29 929 300 Kč 27 000 000 Kč 90 %
Daňové příjmy 120 851 000 Kč 120 851 000 Kč 20 297 927 Kč 17 %
Kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 6 240 800 Kč - - - -
Nedaňové příjmy 37 126 000 Kč Navýšení 50 207 400 Kč 48 576 560 Kč 97 %
Přijaté dotace 473 284 000 Kč Navýšení 568 954 100 Kč 269 391 522 Kč 47 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 769 941 800 Kč 371 506 809 Kč 48 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
241 241 0 Kč Navýšení 220 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 966 000 Kč 688 000 Kč 71 %
2212 Silnice 16 370 000 Kč Pokles 16 355 000 Kč 558 506 Kč 3 %
130000 Odbor majetku a investic 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
813 813 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
150000 150000 5 000 000 Kč Pokles 4 985 000 Kč 471 053 Kč 9 %
315 315 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 471 053 Kč 10 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 83 006 Kč 1 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000 Kč Navýšení 1 315 000 Kč 15 000 Kč 1 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
180040 Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 906 600 Kč Navýšení 1 079 700 Kč 42 350 Kč 4 %
370000 Kancelář starosty 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 985 400 Kč 21 175 Kč 2 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 683 500 Kč 683 500 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 32 107 100 Kč Navýšení 41 482 300 Kč 12 597 989 Kč 30 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
180007 SEN MŠ Beníškové 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 200 000 Kč Pokles 42 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 42 000 Kč 0 Kč 0 %
180042 MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 1 807 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 211 800 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 8 305 000 Kč Pokles 7 308 500 Kč 232 417 Kč 3 %
440 440 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 903 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 905 000 Kč 905 000 Kč 232 417 Kč 26 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
81010000162 MŠ Beníškové, nástavba 2.NP 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 557 800 Kč 780 250 Kč 50 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 780 250 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 0 Kč 0 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 512 100 Kč 685 000 Kč 45 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 685 000 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 0 Kč 0 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 361 800 Kč 655 500 Kč 48 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 655 500 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 0 Kč 0 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 1 631 300 Kč 744 000 Kč 46 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 307 500 Kč 744 000 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 0 Kč 0 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 1 668 900 Kč 762 000 Kč 46 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 0 Kč 0 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 4 063 300 Kč 1 855 200 Kč 46 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 266 900 Kč 1 735 200 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 120 000 Kč 15 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 1 773 600 Kč 825 500 Kč 47 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 1 427 500 Kč 800 500 Kč 56 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 100 Kč 0 Kč 0 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 2 159 600 Kč 951 350 Kč 44 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 951 350 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 0 Kč 0 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 1 724 600 Kč 821 300 Kč 48 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 469 100 Kč 821 300 Kč 56 %
440 440 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 0 Kč 0 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 349 200 Kč 651 750 Kč 48 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 651 750 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 0 Kč 0 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 3 372 100 Kč 1 564 100 Kč 46 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 1 564 100 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 424 400 Kč 0 Kč 0 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 1 687 700 Kč 762 000 Kč 45 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 0 Kč 0 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 1 569 400 Kč 732 600 Kč 47 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 295 200 Kč 732 600 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 187 456 100 Kč Navýšení 298 354 400 Kč 67 082 276 Kč 22 %
130084 130084 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
130096 ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 30 800 000 Kč Navýšení 79 600 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 79 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
418 418 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
130225 ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 1 000 000 Kč Navýšení 5 382 200 Kč 2 889 230 Kč 54 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 5 382 200 Kč 2 889 230 Kč 54 %
130226 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 760 000 Kč 760 000 Kč 726 000 Kč 96 %
418 418 760 000 Kč 760 000 Kč 726 000 Kč 96 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 303 014 Kč 1 %
418 418 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 303 014 Kč 1 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 6 810 900 Kč 3 694 000 Kč 54 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 3 494 000 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 188 800 Kč Navýšení 356 800 Kč 207 936 Kč 58 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 1 500 000 Kč Pokles 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 500 000 Kč Pokles 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
180041 Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 2 000 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 0 Kč 0 %
180043 Tělocvična a hřiště Beníškové 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 119 790 Kč 5 %
418 418 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 119 790 Kč 5 %
180047 180047 0 Kč Navýšení 2 871 900 Kč 520 945 Kč 18 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 871 900 Kč 520 945 Kč 18 %
180048 180048 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180049 180049 0 Kč Navýšení 2 119 200 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 119 200 Kč 0 Kč 0 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 4 795 500 Kč 2 115 000 Kč 44 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 2 115 000 Kč 54 %
440 440 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 0 Kč Navýšení 398 000 Kč -0 Kč -0 %
418 418 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 398 000 Kč 0 Kč 0 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 1 138 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 0 Kč 0 %
2732239000000 2732239000000 0 Kč Navýšení 1 349 400 Kč 899 152 Kč 67 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 051 200 Kč 899 152 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 200 Kč 0 Kč 0 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 26 832 300 Kč Pokles 18 546 100 Kč 1 039 214 Kč 6 %
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 9 907 300 Kč Pokles 5 196 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 120 000 Kč 120 000 Kč 21 973 Kč 18 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 094 200 Kč 919 740 Kč 84 %
440 440 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 85 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
430013 Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
443 443 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 5 951 800 Kč 2 757 300 Kč 46 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 2 680 500 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 771 300 Kč 76 800 Kč 10 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 14 109 800 Kč 6 318 400 Kč 45 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 6 260 000 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 919 300 Kč 58 400 Kč 3 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 6 330 800 Kč 2 892 700 Kč 46 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 304 500 Kč 2 837 500 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 026 300 Kč 55 200 Kč 5 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 12 192 900 Kč 5 574 000 Kč 46 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 5 574 000 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 0 Kč 0 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 11 174 300 Kč 3 481 636 Kč 31 %
418 418 0 Kč Navýšení 11 174 300 Kč 3 481 636 Kč 31 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 14 440 000 Kč Pokles 5 173 300 Kč 0 Kč 0 %
418 418 14 440 000 Kč Pokles 5 173 300 Kč 0 Kč 0 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 7 297 100 Kč 3 073 000 Kč 42 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 5 983 000 Kč 3 073 000 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 314 100 Kč 0 Kč 0 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 8 554 900 Kč 3 895 000 Kč 46 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 3 895 000 Kč 54 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 241 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 0 Kč 0 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 7 588 400 Kč 3 342 000 Kč 44 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 3 299 000 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 190 900 Kč 43 000 Kč 4 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 15 492 800 Kč 6 735 800 Kč 43 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 6 660 000 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 75 800 Kč 3 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 3 208 100 Kč 45 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 3 162 000 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 46 100 Kč 4 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 7 008 100 Kč 3 072 500 Kč 44 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 3 072 500 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 1 144 300 Kč 44 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 1 144 300 Kč 44 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 144 300 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 635 500 Kč 66 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 635 500 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 10 000 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 88 400 Kč 58 400 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 433 100 Kč 59 %
3211 Činnost vysokých škol 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 4 172 600 Kč 44 000 Kč 1 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 638 500 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 638 500 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 247 000 Kč 44 000 Kč 2 %
426 426 0 Kč Navýšení 378 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 468 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 100 Kč 44 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 464 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 8 000 Kč 8 000 Kč 5 464 Kč 68 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
3316 Vydavatelská činnost 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 812 000 Kč Pokles 728 800 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 662 000 Kč Pokles 578 800 Kč 0 Kč 0 %
615 615 652 000 Kč Pokles 568 800 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 840 000 Kč 2 840 000 Kč 485 710 Kč 17 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 2 840 000 Kč 2 840 000 Kč 485 710 Kč 17 %
634 634 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 73 500 Kč 5 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 1 065 100 Kč 278 371 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 10 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 550 000 Kč Navýšení 2 550 200 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180045 Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 250 000 Kč Navýšení 1 250 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 470 000 Kč Navýšení 3 513 700 Kč 465 322 Kč 13 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 470 000 Kč Navýšení 3 430 500 Kč 382 195 Kč 11 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 67 000 Kč 22 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 420 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 565 000 Kč 7 565 000 Kč 2 470 333 Kč 33 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 7 565 000 Kč 7 565 000 Kč 2 470 333 Kč 33 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 93 684 Kč 31 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 7 235 000 Kč 2 346 649 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 400 000 Kč Pokles 3 052 000 Kč 90 000 Kč 3 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 400 000 Kč Pokles 3 052 000 Kč 90 000 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 334 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 363 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 440 000 Kč 65 000 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 25 000 Kč 11 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 8 502 000 Kč Navýšení 8 667 000 Kč 2 267 894 Kč 26 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 550 000 Kč 1 550 000 Kč 229 375 Kč 15 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 85 775 Kč 43 %
634 634 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 123 799 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 950 000 Kč Pokles 900 000 Kč 7 919 Kč 1 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 425 000 Kč Navýšení 1 616 000 Kč 1 075 000 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 500 000 Kč Pokles 211 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 585 000 Kč 555 000 Kč 95 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 2 980 000 Kč Pokles 2 954 000 Kč 772 213 Kč 26 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 049 300 Kč 445 100 Kč 22 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 5 000 Kč 2 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 27 087 Kč 2 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 690 Kč 1 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 12 397 Kč 8 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 310 000 Kč 310 000 Kč 32 100 Kč 10 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 12 100 Kč 8 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 20 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 567 000 Kč 567 000 Kč 132 119 Kč 23 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 20 600 Kč 41 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 99 375 Kč 20 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 4 005 Kč 40 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 3 693 000 Kč 3 693 000 Kč 249 867 Kč 7 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 150 042 Kč 10 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 150 042 Kč 10 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 825 Kč 5 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 825 Kč 5 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 235 000 Kč Navýšení 10 201 600 Kč 2 418 400 Kč 24 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 4 235 000 Kč 4 235 000 Kč 338 800 Kč 8 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 200 000 Kč Pokles 156 000 Kč 80 000 Kč 51 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 25 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 140 000 Kč 4 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 5 966 600 Kč 2 079 600 Kč 35 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 550 000 Kč 22 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 1 529 600 Kč 46 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 510 000 Kč Navýšení 20 099 300 Kč 4 600 277 Kč 23 %
180002 Obnova a rekonstrukce křišť 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
218 218 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
241 241 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
241 241 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 157 800 Kč 123 792 Kč 78 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 800 Kč 123 792 Kč 78 %
80901000000 Hřiště Hlubočepy 3 000 000 Kč Navýšení 5 195 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 3 000 000 Kč Navýšení 5 195 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 700 000 Kč Pokles 586 200 Kč 15 000 Kč 3 %
130228 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení 200 000 Kč Pokles 92 800 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 92 800 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy 2 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 000 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 15 000 Kč 25 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 15 000 Kč 33 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 217 500 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 217 500 Kč 44 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 37 500 Kč 12 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 98 701 000 Kč Navýšení 101 055 600 Kč 12 892 518 Kč 13 %
130000 Odbor majetku a investic 6 002 000 Kč Navýšení 12 303 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
818 818 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 10 103 965 Kč 23 %
818 818 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 10 103 965 Kč 23 %
130232 130232 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 2 000 000 Kč Pokles 1 675 400 Kč 21 884 Kč 1 %
818 818 500 000 Kč Pokles 343 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 900 000 Kč Pokles 1 862 500 Kč 98 010 Kč 5 %
818 818 1 900 000 Kč Pokles 1 862 500 Kč 98 010 Kč 5 %
180044 Bytový dům - družstevní bydlení (PD) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 599 000 Kč 2 599 000 Kč 234 837 Kč 9 %
843 843 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 242 000 Kč 15 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč -7 163 Kč -1 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 159 660 Kč 0 %
818 818 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 159 660 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 53 050 000 Kč Navýšení 59 016 700 Kč 25 915 104 Kč 44 %
130000 Odbor majetku a investic 2 850 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 4 000 000 Kč Pokles 2 464 700 Kč 0 Kč 0 %
818 818 4 000 000 Kč Pokles 2 464 700 Kč 0 Kč 0 %
130231 130231 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov 42 000 000 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 25 570 631 Kč 57 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 25 570 631 Kč 57 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu 800 000 Kč 800 000 Kč 7 875 Kč 1 %
818 818 800 000 Kč 800 000 Kč 7 875 Kč 1 %
180037 Pavilon v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 336 598 Kč 6 %
818 818 2 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 336 598 Kč 6 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
3632 Pohřebnictví 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
3635 Územní plánování 8 800 000 Kč Pokles 8 722 500 Kč 1 870 336 Kč 21 %
150000 150000 8 800 000 Kč Pokles 8 722 500 Kč 1 870 336 Kč 21 %
115 115 7 800 000 Kč Pokles 7 722 500 Kč 1 769 628 Kč 23 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 100 708 Kč 20 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 802 000 Kč Navýšení 885 500 Kč 197 200 Kč 22 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 197 200 Kč 64 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 197 200 Kč 64 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 821 000 Kč Navýšení 2 755 300 Kč 681 934 Kč 25 %
100000 Odbor kancelář městské části 65 000 Kč 65 000 Kč 35 997 Kč 55 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
110 110 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 12 806 Kč 85 %
110 110 15 000 Kč Pokles 11 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 755 000 Kč Navýšení 905 000 Kč 586 193 Kč 65 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
180050 180050 0 Kč Navýšení 1 663 300 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 663 300 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 586 049 Kč 17 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 586 049 Kč 17 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 180 000 Kč Navýšení 179 249 900 Kč 28 201 159 Kč 16 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
180003 Vybudování parku Na pláni 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
218 218 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 68 230 000 Kč Pokles 64 044 000 Kč 25 525 489 Kč 40 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
410001 Nákup městského mobiliáře 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 248 377 Kč 23 %
241 241 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 248 377 Kč 23 %
410035 Participativní rozpočet 3 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 92 807 Kč 2 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Navýšení 5 876 200 Kč 92 807 Kč 2 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
218 218 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 410063 0 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410087 Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410088 Kultivace veřejné zeleně 3 000 000 Kč Pokles 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Pokles 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
410218 410218 0 Kč Navýšení 13 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy - dotace 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 2 000 000 Kč Navýšení 19 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč Navýšení 19 672 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
81381000000 PD na úpravu předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 592 900 Kč 25 %
218 218 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 592 900 Kč 25 %
81615000029 Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí 37 000 000 Kč Navýšení 45 530 600 Kč 1 564 395 Kč 3 %
218 218 37 000 000 Kč Navýšení 45 530 600 Kč 1 564 395 Kč 3 %
81792000003 81792000003 0 Kč Navýšení 10 900 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 10 900 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 400 000 Kč 400 000 Kč 36 845 Kč 9 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 36 845 Kč 9 %
937 937 400 000 Kč 400 000 Kč 36 845 Kč 9 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 722 972 Kč 34 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč 100 000 Kč 2 150 Kč 2 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 410 822 Kč 24 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 974 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 345 000 Kč 153 335 Kč 11 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 30 713 Kč 31 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 310 000 Kč 97 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 118 000 Kč 92 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 91 000 Kč 95 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 91 000 Kč 95 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 546 500 Kč 31 066 Kč 6 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Navýšení 546 500 Kč 31 066 Kč 6 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 400 000 Kč Pokles 392 000 Kč 18 542 Kč 5 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 721 400 Kč 12 800 Kč 1 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 721 400 Kč 12 800 Kč 1 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 721 400 Kč 12 800 Kč 1 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 850 000 Kč Pokles 788 300 Kč 10 851 Kč 1 %
130223 Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Navýšení 415 000 Kč 10 851 Kč 3 %
539 539 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 10 000 Kč 4 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 40 184 000 Kč Navýšení 56 459 700 Kč 33 606 736 Kč 60 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Navýšení 56 341 700 Kč 33 498 736 Kč 59 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 32 601 000 Kč 18 872 999 Kč 58 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 740 700 Kč 14 625 737 Kč 62 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 108 000 Kč 92 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 53 000 Kč 84 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 16 000 Kč 57 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 16 000 Kč 57 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 16 000 Kč 57 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 1 500 000 Kč Navýšení 1 613 600 Kč 840 569 Kč 52 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 1 500 000 Kč Navýšení 1 535 600 Kč 762 569 Kč 50 %
518 518 1 500 000 Kč Navýšení 1 535 600 Kč 762 569 Kč 50 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 70 000 Kč 52 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 70 000 Kč 52 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 50 000 Kč 56 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 20 000 Kč 44 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 420 000 Kč Pokles 1 803 000 Kč 325 284 Kč 18 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 420 000 Kč Pokles 1 803 000 Kč 325 284 Kč 18 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 39 695 Kč 17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 4 695 Kč 2 %
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 64 000 Kč 28 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 186 894 Kč 19 %
5213 Krizová opatření 1 540 000 Kč Navýšení 4 756 200 Kč 292 500 Kč 6 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 540 000 Kč Navýšení 4 756 200 Kč 292 500 Kč 6 %
710 710 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 1 256 200 Kč 0 Kč 0 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 128 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 0 Kč Navýšení 360 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 357 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 6 963 000 Kč 821 704 Kč 12 %
100000 Odbor kancelář městské části 5 570 000 Kč 5 570 000 Kč 818 833 Kč 15 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 7 344 Kč 2 %
710 710 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 9 000 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 800 989 Kč 41 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 1 500 Kč 2 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
100010 Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 073 000 Kč Pokles 893 000 Kč 2 871 Kč 0 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 385 000 Kč Pokles 205 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
6112 Zastupitelstva obcí 27 707 000 Kč 27 707 000 Kč 9 847 633 Kč 36 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 212 397 Kč 21 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 212 397 Kč 21 %
240000 OSS 50 000 Kč 50 000 Kč 22 289 Kč 45 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 22 289 Kč 45 %
260000 KTA 26 293 000 Kč 26 293 000 Kč 9 598 487 Kč 37 %
926 926 80 000 Kč Pokles 65 000 Kč 5 519 Kč 8 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 13 795 Kč 20 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 343 001 Kč 38 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 16 152 Kč 54 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 183 140 Kč 73 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 90 000 Kč 90 000 Kč 20 872 Kč 23 %
926 926 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 652 344 Kč 36 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 7 200 Kč 36 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 801 232 Kč 42 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 21 351 Kč 21 %
926 926 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 6 508 015 Kč 37 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 24 000 Kč 30 %
7 stravenky 364 000 Kč 364 000 Kč 14 460 Kč 4 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 192 000 Kč 192 000 Kč 14 460 Kč 8 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 829 000 Kč 5 829 000 Kč 32 000 Kč 1 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 32 000 Kč 3 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
240000 OSS 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 4 329 000 Kč 4 329 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 2 470 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 350 816 800 Kč Navýšení 359 638 800 Kč 113 732 884 Kč 32 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 352 146 Kč 3630 %
916 916 0 Kč 0 Kč 352 146 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
913 913 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
913 913 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 14 000 000 Kč Pokles 11 686 100 Kč 0 Kč 0 %
918 918 14 000 000 Kč Pokles 11 686 100 Kč 0 Kč 0 %
130213 Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 542 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 82 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 33 185 000 Kč Navýšení 33 195 000 Kč 11 482 576 Kč 35 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
916 916 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
160012 Nákup kancelářské techniky 100 000 Kč 100 000 Kč 49 845 Kč 50 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 49 845 Kč 50 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180033 Vybudování chlazení v objektech úřadu 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180039 Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 1 800 000 Kč Pokles 1 790 300 Kč 95 536 Kč 5 %
918 918 0 Kč Navýšení 580 800 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 800 000 Kč Pokles 1 209 500 Kč 95 536 Kč 8 %
240000 OSS 26 210 700 Kč Navýšení 26 583 700 Kč 11 180 768 Kč 42 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 3 095 000 Kč 2 378 893 Kč 77 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 50 473 Kč 42 %
924 924 11 107 900 Kč 11 107 900 Kč 3 741 239 Kč 34 %
924 924 0 Kč Navýšení 412 000 Kč 317 421 Kč 77 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 739 829 Kč 34 %
924 924 240 000 Kč 240 000 Kč 21 580 Kč 9 %
924 924 7 930 500 Kč Pokles 7 518 500 Kč 3 182 148 Kč 42 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 671 746 Kč 42 %
240019 Licence pro Backup 2 247 300 Kč 2 247 300 Kč 118 580 Kč 5 %
924 924 2 247 300 Kč 2 247 300 Kč 118 580 Kč 5 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240025 240025 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 0 Kč 0 %
240027 Informační portály Prahy 5 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240028 Digitalizace oběhu dokumentů 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240029 Portál pracovníka 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240030 Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240031 Dogitalizace služeb pro podnikatle 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240032 Obnova switchů a wifi 8 500 000 Kč 8 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 8 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240033 Zálohování dat 4 500 000 Kč Pokles 4 439 500 Kč 119 306 Kč 3 %
924 924 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 119 306 Kč 5 %
240034 Datacentrum portál 402 700 Kč 402 700 Kč 0 Kč 0 %
924 924 402 700 Kč 402 700 Kč 0 Kč 0 %
240035 Nákup platebního automatu 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240036 Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240037 Serverovna nám. 14. října 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
240038 Mobilní aplikace 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 207 061 600 Kč Navýšení 215 464 100 Kč 82 319 121 Kč 38 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 151 127 900 Kč 55 596 733 Kč 37 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 51 535 Kč 43 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 50 000 Kč Navýšení 251 000 Kč 27 253 Kč 11 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 175 195 Kč 25 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 1 650 000 Kč 1 434 841 Kč 87 %
926 926 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 38 613 700 Kč 14 585 700 Kč 38 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 144 066 Kč 40 %
926 926 4 550 000 Kč Pokles 4 462 600 Kč 3 363 336 Kč 75 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 95 518 Kč 32 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 514 000 Kč 192 600 Kč 37 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 700 000 Kč Pokles 695 000 Kč 279 367 Kč 40 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 13 842 600 Kč 5 356 900 Kč 39 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 773 Kč 100 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 2 090 900 Kč 796 072 Kč 38 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 9 174 Kč 11 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 478 000 Kč Navýšení 1 328 000 Kč 87 714 Kč 7 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 68 637 Kč 7 %
926 926 278 000 Kč 278 000 Kč 19 077 Kč 7 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 356 648 Kč 45 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 356 648 Kč 45 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 350 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 1 505 398 Kč 42 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 350 000 Kč 1 371 838 Kč 41 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 133 560 Kč 53 %
370000 Kancelář starosty 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 Neinvestiční dotace 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 5 510 000 Kč Pokles 907 800 Kč 597 356 Kč 66 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
7 stravenky 8 793 500 Kč Navýšení 9 019 800 Kč 3 963 294 Kč 44 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 1 785 414 Kč 50 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 4 941 000 Kč Navýšení 5 167 300 Kč 2 177 880 Kč 42 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 227 480 Kč 85 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 227 480 Kč 85 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 4 565 900 Kč 376 742 Kč 8 %
909 909 0 Kč Navýšení 4 366 300 Kč 363 242 Kč 8 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 13 500 Kč 7 %
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 8 842 900 Kč 3 348 054 Kč 38 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 811 139 Kč 62 %
910 910 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 5 324 Kč 53 %
910 910 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 432 018 Kč 54 %
910 910 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 230 262 Kč 77 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 106 607 Kč 67 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
812 0812 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
875 0875 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 298 600 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 4 298 600 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 1 222 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 1 222 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 1 222 Kč 1 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 0 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 237 000 Kč 237 000 Kč 315 199 Kč 133 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 481 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 481 Kč - - - -
90000 odbor ekonomický 237 000 Kč 237 000 Kč 304 719 Kč 129 %
1009 1009 0 Kč 0 Kč 2 587 Kč - - - -
1009 1009 237 000 Kč 237 000 Kč 302 131 Kč 127 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 179 501 Kč 51 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 11 732 500 Kč 18 442 749 Kč 157 %
0 0 0 Kč 0 Kč 5 734 536 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 116 480 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 2 999 435 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 954 177 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 636 084 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 28 360 Kč - - - -
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 10958000000 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 0 Kč 0 Kč 397 915 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 397 915 Kč - - - -
2661358000000 2661358000000 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
90000 odbor ekonomický 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 900 000 Kč Navýšení 37 400 400 Kč 4 600 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 2 900 000 Kč Navýšení 36 051 500 Kč 4 600 Kč 0 %
1009 1009 2 900 000 Kč Navýšení 26 046 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 045 755 200 Kč Navýšení 1 326 363 600 Kč 353 063 180 Kč 27 %