Pohled přes paragrafy 2022

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 120 851 000 Kč 120 851 000 Kč 128 505 987 Kč 106 %
Kapitálové příjmy 0 Kč Navýšení 24 566 000 Kč 36 869 800 Kč 150 %
Nedaňové příjmy 37 126 000 Kč Navýšení 61 576 600 Kč 95 021 600 Kč 154 %
Přijaté dotace 473 284 000 Kč Navýšení 723 629 400 Kč 685 112 883 Kč 95 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 930 623 000 Kč 945 510 270 Kč 102 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 16 370 000 Kč Pokles 15 010 400 Kč 12 628 726 Kč 84 %
130000 Odbor majetku a investic 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 7 351 Kč 41 %
813 813 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 7 351 Kč 41 %
150000 150000 5 000 000 Kč Pokles 3 642 400 Kč 2 128 825 Kč 58 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 0 Kč Navýšení 600 Kč 599 Kč 100 %
315 315 4 500 000 Kč Pokles 3 156 800 Kč 2 128 226 Kč 67 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 10 492 550 Kč 92 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000 Kč Navýšení 1 315 000 Kč 1 224 982 Kč 93 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
180040 Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 209 982 Kč 93 %
318 318 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 209 982 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 906 600 Kč Navýšení 1 079 700 Kč 42 350 Kč 4 %
370000 Kancelář starosty 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 985 400 Kč 21 175 Kč 2 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 683 500 Kč 683 500 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 32 107 100 Kč Navýšení 54 064 800 Kč 45 825 981 Kč 85 %
15714000000 15714000000 0 Kč Navýšení 530 200 Kč 530 190 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 530 200 Kč 530 190 Kč 100 %
15728000000 15728000000 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 594 979 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 594 979 Kč 100 %
15748000000 15748000000 0 Kč Navýšení 611 500 Kč 611 460 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 611 500 Kč 611 460 Kč 100 %
15750000000 15750000000 0 Kč Navýšení 679 600 Kč 679 648 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 679 600 Kč 679 648 Kč 100 %
15772000000 15772000000 0 Kč Navýšení 618 600 Kč 618 633 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 618 600 Kč 618 633 Kč 100 %
15773000000 15773000000 0 Kč Navýšení 634 300 Kč 634 255 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 634 300 Kč 634 255 Kč 100 %
15774000000 15774000000 0 Kč Navýšení 512 400 Kč 512 373 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 400 Kč 512 373 Kč 100 %
15786000000 15786000000 0 Kč Navýšení 718 600 Kč 718 590 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 718 600 Kč 718 590 Kč 100 %
15787000000 15787000000 0 Kč Navýšení 647 800 Kč 647 838 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 647 800 Kč 647 838 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč 150 000 Kč 63 313 Kč 42 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 63 313 Kč 42 %
180007 SEN MŠ Beníškové 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 200 000 Kč Pokles 8 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 8 700 Kč 0 Kč 0 %
180042 MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 2 000 000 Kč Pokles 656 700 Kč 514 250 Kč 78 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 656 700 Kč 514 250 Kč 78 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 807 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 211 800 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 8 305 000 Kč Navýšení 11 229 400 Kč 5 809 012 Kč 52 %
440 440 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 3 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 905 000 Kč Pokles 499 100 Kč 496 693 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 417 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 312 900 Kč 5 312 319 Kč 100 %
81010000162 MŠ Beníškové, nástavba 2.NP 2 000 000 Kč Pokles 1 441 900 Kč 990 046 Kč 69 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 441 900 Kč 990 046 Kč 69 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 720 200 Kč 1 720 140 Kč 100 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 450 900 Kč 1 450 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 269 300 Kč 269 240 Kč 100 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 959 100 Kč 1 958 711 Kč 100 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 599 800 Kč 1 599 497 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 359 214 Kč 100 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 533 600 Kč 1 533 520 Kč 100 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 287 000 Kč 1 287 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 246 600 Kč 246 520 Kč 100 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 2 246 000 Kč 2 245 902 Kč 100 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 870 900 Kč 1 870 931 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 357 200 Kč 357 122 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 850 Kč 100 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 2 012 600 Kč 2 012 560 Kč 100 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 666 900 Kč 1 666 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 660 Kč 100 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 4 512 100 Kč 4 512 100 Kč 100 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 647 600 Kč 3 647 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 849 500 Kč 849 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 3 830 300 Kč 3 830 233 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 3 368 400 Kč 3 368 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 381 900 Kč 381 833 Kč 100 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 3 016 100 Kč 3 016 080 Kč 100 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 2 548 200 Kč 2 548 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 467 900 Kč 467 880 Kč 100 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 2 141 200 Kč 2 141 120 Kč 100 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 859 700 Kč 1 859 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 281 500 Kč 281 420 Kč 100 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 448 600 Kč 1 448 580 Kč 100 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 205 100 Kč 1 205 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 480 Kč 100 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 3 527 300 Kč 3 527 234 Kč 100 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 3 025 500 Kč 3 025 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 501 800 Kč 501 734 Kč 100 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 2 073 000 Kč 2 072 930 Kč 100 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 702 200 Kč 1 702 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 370 800 Kč 370 730 Kč 100 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 2 049 600 Kč 2 049 585 Kč 100 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 500 400 Kč 1 500 425 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 200 Kč 299 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
3113 Základní školy 187 456 100 Kč Navýšení 373 593 100 Kč 333 318 640 Kč 89 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 30 800 000 Kč Navýšení 83 195 400 Kč 83 090 857 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 768 600 Kč 1 768 544 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 19 059 400 Kč 19 059 385 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 230 800 Kč 230 727 Kč 100 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 62 136 600 Kč 62 032 201 Kč 100 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 5 000 000 Kč Pokles 794 400 Kč 329 986 Kč 42 %
418 418 5 000 000 Kč Pokles 794 400 Kč 329 986 Kč 42 %
130225 ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 1 000 000 Kč Navýšení 6 569 900 Kč 5 867 702 Kč 89 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 6 071 400 Kč 5 369 323 Kč 88 %
418 418 0 Kč Navýšení 498 500 Kč 498 380 Kč 100 %
130226 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 760 000 Kč Navýšení 948 000 Kč 947 914 Kč 100 %
418 418 760 000 Kč Navýšení 948 000 Kč 947 914 Kč 100 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 200 000 Kč 200 000 Kč 44 649 Kč 22 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 44 649 Kč 22 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 9 600 000 Kč Navýšení 28 927 700 Kč 28 743 324 Kč 99 %
418 418 9 600 000 Kč Navýšení 28 927 700 Kč 28 743 324 Kč 99 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 7 768 100 Kč 7 768 020 Kč 100 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 902 700 Kč 6 902 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 665 400 Kč 665 320 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
15749000000 15749000000 0 Kč Navýšení 4 922 600 Kč 4 922 628 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 922 600 Kč 4 922 628 Kč 100 %
15770000000 15770000000 0 Kč Navýšení 2 816 900 Kč 2 816 904 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 816 900 Kč 2 816 904 Kč 100 %
15771000000 15771000000 0 Kč Navýšení 2 215 800 Kč 2 215 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 215 800 Kč 2 215 766 Kč 100 %
15788000000 15788000000 0 Kč Navýšení 1 889 100 Kč 1 889 059 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 889 100 Kč 1 889 059 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 188 800 Kč Navýšení 356 800 Kč 333 776 Kč 94 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 81 554 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 45 920 Kč 67 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 38 720 Kč 100 %
180010 FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180041 Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180043 Tělocvična a hřiště Beníškové 2 400 000 Kč Navýšení 2 407 400 Kč 1 821 735 Kč 76 %
418 418 2 400 000 Kč Navýšení 2 407 400 Kč 1 821 735 Kč 76 %
180047 ZŠ V Cibulkách - na výši 0 Kč Navýšení 1 850 000 Kč 1 053 345 Kč 57 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 850 000 Kč 1 053 345 Kč 57 %
180049 Pavilón ZŠ Poštovka 0 Kč Navýšení 11 570 100 Kč 11 254 875 Kč 97 %
418 418 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 9 969 500 Kč 9 654 322 Kč 97 %
418 418 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 867 985 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 5 017 900 Kč 5 017 874 Kč 100 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 4 024 500 Kč 4 024 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 400 Kč 993 374 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 138 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 0 Kč 0 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 817 800 Kč 899 152 Kč 49 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 325 900 Kč 899 152 Kč 68 %
440 440 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 0 Kč 0 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 2 122 043 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 2 122 043 Kč 50 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 26 832 300 Kč Pokles 22 928 600 Kč 12 447 677 Kč 54 %
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 300 000 Kč Pokles 75 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 120 000 Kč Pokles 79 000 Kč 32 788 Kč 42 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 542 300 Kč 1 541 956 Kč 100 %
440 440 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 9 907 300 Kč Pokles 443 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 41 000 Kč 40 635 Kč 99 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 10 742 300 Kč 10 734 797 Kč 100 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 9 904 800 Kč 0 Kč 0 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 406 300 Kč 406 214 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 406 300 Kč 406 214 Kč 100 %
430013 Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 9 934 000 Kč Navýšení 34 500 000 Kč 34 500 000 Kč 100 %
443 443 9 934 000 Kč Navýšení 30 015 000 Kč 30 015 000 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 4 485 000 Kč 4 485 000 Kč 100 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 7 042 000 Kč 7 041 975 Kč 100 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 278 300 Kč 5 278 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 763 700 Kč 1 763 675 Kč 100 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 16 467 000 Kč 16 466 920 Kč 100 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 14 353 700 Kč 14 353 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 113 300 Kč 2 113 220 Kč 100 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 6 712 700 Kč 6 712 635 Kč 100 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 449 400 Kč 5 449 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 263 300 Kč 1 263 235 Kč 100 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 12 914 400 Kč 12 914 360 Kč 100 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 678 200 Kč 10 678 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 767 700 Kč 1 767 660 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 468 500 Kč 468 500 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 11 989 000 Kč 11 406 064 Kč 95 %
418 418 0 Kč Navýšení 11 989 000 Kč 11 406 064 Kč 95 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 14 440 000 Kč Pokles 12 493 300 Kč 11 002 967 Kč 88 %
418 418 14 440 000 Kč Pokles 12 493 300 Kč 11 002 967 Kč 88 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 9 382 600 Kč 9 382 578 Kč 100 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 7 723 600 Kč 7 723 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 459 000 Kč 1 458 978 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 10 291 900 Kč 10 291 790 Kč 100 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 8 719 100 Kč 8 719 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 409 800 Kč 1 409 690 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 7 931 700 Kč 7 931 590 Kč 100 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 487 400 Kč 6 487 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 434 300 Kč 1 434 190 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 15 920 500 Kč 15 920 449 Kč 100 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 13 126 500 Kč 13 126 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 794 000 Kč 2 793 949 Kč 100 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 302 500 Kč 2 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 302 500 Kč 2 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 7 577 400 Kč 7 577 366 Kč 100 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 6 365 300 Kč 6 365 272 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 212 100 Kč 1 212 094 Kč 100 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 7 617 900 Kč 7 617 876 Kč 100 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 6 003 900 Kč 6 003 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 364 000 Kč 1 363 976 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 304 900 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 304 900 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 1 863 600 Kč Navýšení 3 416 900 Kč 3 416 850 Kč 100 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 3 416 900 Kč 3 416 850 Kč 100 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 881 700 Kč 2 881 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 535 200 Kč 535 150 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 974 900 Kč 962 312 Kč 99 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 974 900 Kč 962 312 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 716 912 Kč 98 %
3211 Činnost vysokých škol 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 6 661 600 Kč 4 625 216 Kč 69 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 2 286 900 Kč 2 207 328 Kč 97 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 883 000 Kč 1 813 237 Kč 96 %
426 426 0 Kč Navýšení 300 300 Kč 293 142 Kč 98 %
426 426 0 Kč Navýšení 103 600 Kč 100 949 Kč 97 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 2 506 600 Kč 1 714 488 Kč 68 %
426 426 0 Kč Navýšení 389 100 Kč 377 475 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 282 545 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 900 Kč 75 300 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 48 740 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 237 300 Kč 236 891 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 140 500 Kč 138 455 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 829 700 Kč 71 500 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 22 456 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
15783000000 15783000000 0 Kč Navýšení 738 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 738 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 703 400 Kč 81 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 703 400 Kč 81 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 450 000 Kč Pokles 255 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 450 000 Kč Pokles 255 600 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 465 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 69 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 69 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 69 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 812 000 Kč Pokles 728 800 Kč 344 561 Kč 47 %
150000 150000 662 000 Kč Pokles 578 800 Kč 344 561 Kč 60 %
615 615 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 295 580 Kč 57 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 38 981 Kč 81 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 840 000 Kč Navýšení 3 236 800 Kč 3 194 407 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 2 840 000 Kč Navýšení 3 236 800 Kč 3 194 407 Kč 99 %
634 634 1 400 000 Kč Pokles 601 200 Kč 601 200 Kč 100 %
634 634 30 000 Kč Pokles 5 700 Kč 5 700 Kč 100 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 2 207 600 Kč 2 184 465 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 340 Kč 98 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 26 800 Kč 25 419 Kč 95 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 150 000 Kč Pokles 116 000 Kč 109 950 Kč 95 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 50 000 Kč Navýšení 70 000 Kč 58 308 Kč 83 %
634 634 0 Kč Navýšení 81 700 Kč 81 645 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 550 000 Kč Pokles 1 360 200 Kč 1 249 128 Kč 92 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
618 618 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180045 Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 800 000 Kč Pokles 110 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 800 000 Kč Pokles 110 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 250 000 Kč Navýšení 1 250 200 Kč 1 249 128 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 100 128 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 390 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 559 000 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 470 000 Kč Navýšení 3 544 600 Kč 761 691 Kč 21 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 470 000 Kč Navýšení 3 410 500 Kč 627 744 Kč 18 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
634 634 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 520 000 Kč 100 000 Kč 4 %
634 634 120 000 Kč Pokles 94 300 Kč 88 745 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 869 Kč 57 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 565 000 Kč Pokles 7 419 500 Kč 6 006 443 Kč 81 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 7 565 000 Kč Pokles 7 419 500 Kč 6 006 443 Kč 81 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 344 948 Kč 88 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 6 998 500 Kč 5 631 495 Kč 80 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 400 000 Kč Pokles 3 012 000 Kč 2 718 000 Kč 90 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 400 000 Kč Pokles 3 012 000 Kč 2 718 000 Kč 90 %
634 634 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 248 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 465 000 Kč 1 465 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 265 000 Kč 265 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 8 502 000 Kč Navýšení 17 910 800 Kč 4 264 390 Kč 24 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 550 000 Kč Pokles 1 240 000 Kč 917 773 Kč 74 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 199 325 Kč 100 %
634 634 400 000 Kč Pokles 378 000 Kč 368 215 Kč 97 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 288 351 Kč 48 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 425 000 Kč Navýšení 1 616 000 Kč 1 505 000 Kč 93 %
634 634 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 500 000 Kč Pokles 111 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 625 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 2 980 000 Kč Pokles 2 813 400 Kč 1 079 792 Kč 38 %
634 634 140 000 Kč Pokles 50 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 22 113 Kč 13 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 050 600 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 200 000 Kč Pokles 143 100 Kč 27 077 Kč 19 %
634 634 50 000 Kč Pokles 47 300 Kč 9 613 Kč 20 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 148 269 Kč 11 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 8 192 Kč 4 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 44 797 Kč 30 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 310 000 Kč 310 000 Kč 50 100 Kč 16 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 19 100 Kč 12 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 31 000 Kč 31 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
80001 O M S O 567 000 Kč 567 000 Kč 548 455 Kč 97 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 34 250 Kč 68 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 485 927 Kč 100 %
608 608 15 000 Kč Pokles 7 000 Kč 6 278 Kč 90 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 000 Kč 94 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 9 694 400 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 9 694 400 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 3 693 000 Kč 3 693 000 Kč 1 045 932 Kč 28 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 846 282 Kč 56 %
434 434 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 968 Kč 3 %
434 434 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 845 314 Kč 57 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 199 650 Kč 10 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 199 650 Kč 10 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 235 000 Kč Navýšení 24 595 900 Kč 9 039 311 Kč 37 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 4 235 000 Kč Navýšení 6 235 000 Kč 3 109 964 Kč 50 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 115 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 930 Kč 100 %
434 434 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 2 834 454 Kč 75 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 780 Kč 89 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 5 966 600 Kč 5 911 600 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 12 376 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 12 376 500 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 510 000 Kč Navýšení 23 002 300 Kč 17 260 048 Kč 75 %
180002 Obnova a rekonstrukce křišť 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
218 218 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
180052 180052 0 Kč Navýšení 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 12 110 000 Kč Pokles 10 571 100 Kč 8 096 067 Kč 77 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
80901000000 Hřiště Hlubočepy 3 000 000 Kč Navýšení 6 670 900 Kč 6 668 550 Kč 100 %
418 418 3 000 000 Kč Navýšení 6 670 900 Kč 6 668 550 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 700 000 Kč Navýšení 18 001 900 Kč 3 758 706 Kč 21 %
130228 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení 200 000 Kč Pokles 8 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 8 500 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 000 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
81851000012 Vybudování multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 0 Kč Navýšení 17 900 000 Kč 3 698 706 Kč 21 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 900 000 Kč 3 698 706 Kč 21 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 572 000 Kč Pokles 537 600 Kč 525 512 Kč 98 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 572 000 Kč Pokles 537 600 Kč 525 512 Kč 98 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 345 600 Kč 345 512 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 98 701 000 Kč Navýšení 102 046 900 Kč 67 171 831 Kč 66 %
130000 Odbor majetku a investic 6 002 000 Kč Navýšení 12 634 200 Kč 4 462 946 Kč 35 %
813 813 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 418 Kč 99 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 294 300 Kč 4 454 318 Kč 36 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 210 Kč 60 %
813 813 2 000 Kč Navýšení 330 400 Kč 0 Kč 0 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
818 818 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
818 818 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 38 984 879 Kč 87 %
130232 oprava bytových jednotek 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 1 021 941 Kč 26 %
813 813 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 1 021 941 Kč 26 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 2 000 000 Kč Navýšení 2 261 300 Kč 1 178 446 Kč 52 %
818 818 500 000 Kč Pokles 72 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 1 178 446 Kč 88 %
818 818 0 Kč Navýšení 856 900 Kč 0 Kč 0 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 900 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 1 708 438 Kč 88 %
818 818 1 900 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 1 708 438 Kč 88 %
180044 Bytový dům - družstevní bydlení (PD) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 599 000 Kč 2 599 000 Kč 1 948 304 Kč 75 %
843 843 1 590 000 Kč Pokles 1 090 000 Kč 701 800 Kč 64 %
843 843 1 000 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 246 504 Kč 83 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 17 689 223 Kč 54 %
818 818 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 17 689 223 Kč 54 %
3613 Nebytové hospodářství 53 050 000 Kč Navýšení 62 997 600 Kč 59 586 941 Kč 95 %
130000 Odbor majetku a investic 2 850 000 Kč Pokles 1 416 900 Kč 1 382 766 Kč 98 %
813 813 0 Kč Navýšení 43 500 Kč 42 510 Kč 98 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 0 Kč Navýšení 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
813 813 300 000 Kč Pokles 54 500 Kč 38 357 Kč 70 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 200 000 Kč Navýšení 364 700 Kč 310 051 Kč 85 %
818 818 200 000 Kč Navýšení 364 700 Kč 310 051 Kč 85 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130231 Oprava střešního pláště, římsy a doplnění chlazení v objektu Smíchovské tržnice 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 2 251 532 Kč 85 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 2 251 532 Kč 85 %
130233 Nebytový prostor Pod Žvahovem - Taneční centrum - TZH /OSM) 0 Kč Navýšení 1 081 100 Kč 1 081 078 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 081 100 Kč 1 081 078 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč Pokles 53 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 53 200 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 48 989 471 Kč 100 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu 800 000 Kč Pokles 691 100 Kč 7 875 Kč 1 %
818 818 800 000 Kč Pokles 691 100 Kč 7 875 Kč 1 %
180037 Pavilon v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč Navýšení 7 618 200 Kč 5 564 168 Kč 73 %
818 818 2 000 000 Kč Navýšení 7 618 200 Kč 5 564 168 Kč 73 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
843 843 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
3632 Pohřebnictví 700 000 Kč Navýšení 1 001 000 Kč 476 874 Kč 48 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 700 000 Kč Navýšení 1 001 000 Kč 476 874 Kč 48 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 1 001 000 Kč 476 874 Kč 48 %
3635 Územní plánování 8 800 000 Kč Navýšení 9 907 100 Kč 8 557 387 Kč 86 %
150000 150000 8 800 000 Kč Navýšení 9 907 100 Kč 8 557 387 Kč 86 %
115 115 7 800 000 Kč Navýšení 8 017 100 Kč 7 272 288 Kč 91 %
115 115 0 Kč Navýšení 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
115 115 500 000 Kč Pokles 250 000 Kč 145 099 Kč 58 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 802 000 Kč Pokles 385 500 Kč 384 624 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 77 440 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 77 440 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 821 000 Kč Navýšení 2 980 800 Kč 2 700 115 Kč 91 %
100000 Odbor kancelář městské části 65 000 Kč 65 000 Kč 55 545 Kč 85 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
110 110 0 Kč Navýšení 100 Kč 20 Kč 20 %
110 110 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 21 906 Kč 91 %
110 110 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
130000 Odbor majetku a investic 755 000 Kč Navýšení 805 000 Kč 762 802 Kč 95 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 11 304 Kč 71 %
813 813 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 96 749 Kč 97 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 449 250 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 288 800 Kč 226 569 Kč 78 %
818 818 0 Kč Navýšení 46 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 226 569 Kč 94 %
180050 Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa 0 Kč Navýšení 1 821 000 Kč 1 655 200 Kč 91 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 821 000 Kč 1 655 200 Kč 91 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 299 058 Kč 93 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 400 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 299 058 Kč 93 %
241 241 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
241 241 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 180 000 Kč Navýšení 184 302 700 Kč 121 653 589 Kč 66 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
180003 Vybudování parku Na pláni 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 68 230 000 Kč Pokles 66 653 500 Kč 64 568 510 Kč 97 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
410001 Nákup městského mobiliáře 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 398 577 Kč 38 %
241 241 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 398 577 Kč 38 %
410035 Participativní rozpočet 3 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 483 731 Kč 8 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Navýšení 5 876 200 Kč 483 731 Kč 8 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
218 218 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410087 Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 149 381 Kč 7 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 149 381 Kč 7 %
410088 Kultivace veřejné zeleně 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410218 410218 0 Kč Navýšení 17 535 500 Kč 2 716 969 Kč 15 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 535 500 Kč 2 716 969 Kč 15 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy - dotace 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 2 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 22 990 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 22 990 Kč 0 %
81149000000 Ozeleňování ulic 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
81381000000 PD na úpravu předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 2 262 700 Kč 94 %
218 218 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 2 262 700 Kč 94 %
81615000029 Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí 37 000 000 Kč Navýšení 50 974 100 Kč 50 015 167 Kč 98 %
218 218 37 000 000 Kč Navýšení 50 974 100 Kč 50 015 167 Kč 98 %
81792000003 Vybudování pakru Na Pláni 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 822 800 Kč 8 %
218 218 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 822 800 Kč 8 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 400 000 Kč 400 000 Kč 156 950 Kč 39 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 156 950 Kč 39 %
237 237 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 974 Kč 99 %
237 237 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
237 237 0 Kč Navýšení 364 000 Kč 121 000 Kč 33 %
937 937 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 756 161 Kč 36 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč 100 000 Kč 2 150 Kč 2 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 434 011 Kč 26 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 86 Kč 2 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 704 Kč 100 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 168 073 Kč 12 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 320 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 473 700 Kč 194 319 Kč 41 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Navýšení 473 700 Kč 194 319 Kč 41 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 133 524 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 990 Kč 100 %
539 539 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 50 554 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 993 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 258 Kč 5 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 133 100 Kč 90 774 Kč 8 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 133 100 Kč 90 774 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 133 100 Kč 90 774 Kč 8 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 112 000 Kč 16 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 112 000 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 112 000 Kč 22 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 850 000 Kč Pokles 562 300 Kč 105 191 Kč 19 %
130223 Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180014 Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 100 000 Kč Pokles 90 000 Kč 65 340 Kč 73 %
518 518 100 000 Kč Pokles 90 000 Kč 65 340 Kč 73 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Pokles 263 400 Kč 39 851 Kč 15 %
539 539 100 000 Kč Pokles 63 400 Kč 9 000 Kč 14 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
539 539 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 40 184 000 Kč Navýšení 58 897 800 Kč 58 897 896 Kč 100 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Navýšení 58 779 800 Kč 58 779 896 Kč 100 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 28 709 200 Kč 28 709 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 070 600 Kč 30 070 696 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 118 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 1 500 000 Kč Navýšení 1 843 600 Kč 1 796 755 Kč 97 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 1 500 000 Kč Navýšení 1 765 600 Kč 1 718 755 Kč 97 %
518 518 1 500 000 Kč Navýšení 1 765 600 Kč 1 718 755 Kč 97 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 420 000 Kč Navýšení 3 564 500 Kč 733 383 Kč 21 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 420 000 Kč Pokles 1 693 000 Kč 733 383 Kč 43 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 000 Kč 23 558 Kč 13 %
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 224 000 Kč 103 000 Kč 46 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 516 824 Kč 58 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 871 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 1 871 500 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 1 540 000 Kč Navýšení 3 034 700 Kč 372 255 Kč 12 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 540 000 Kč Navýšení 3 034 700 Kč 372 255 Kč 12 %
710 710 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 636 200 Kč 44 486 Kč 7 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 0 Kč Navýšení 8 500 Kč 8 422 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 26 847 Kč 99 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 4 333 400 Kč 2 928 087 Kč 68 %
100000 Odbor kancelář městské části 5 570 000 Kč Pokles 3 040 000 Kč 1 915 265 Kč 63 %
710 710 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 987 Kč 100 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 1 646 592 Kč 84 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 11 250 Kč 11 %
710 710 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 43 776 Kč 15 %
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 117 899 Kč 26 %
710 710 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 1 960 000 Kč Pokles 130 000 Kč 24 000 Kč 18 %
710 710 100 000 Kč Pokles 80 000 Kč 51 761 Kč 65 %
100010 Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova 500 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 626 579 Kč 99 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 626 579 Kč 99 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 073 000 Kč Pokles 663 400 Kč 386 243 Kč 58 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 3 500 Kč 4 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
739 739 385 000 Kč Pokles 195 400 Kč 90 000 Kč 46 %
739 739 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 32 743 Kč 44 %
6112 Zastupitelstva obcí 27 707 000 Kč Navýšení 28 703 100 Kč 26 290 048 Kč 92 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 621 526 Kč 62 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 621 526 Kč 62 %
240000 OSS 50 000 Kč 50 000 Kč 41 983 Kč 84 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 41 983 Kč 84 %
260000 KTA 26 293 000 Kč Navýšení 27 289 100 Kč 25 594 569 Kč 94 %
926 926 80 000 Kč Pokles 26 400 Kč 5 519 Kč 21 %
926 926 90 000 Kč Pokles 50 000 Kč 20 872 Kč 42 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 90 000 Kč 55 747 Kč 62 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 23 500 Kč 8 400 Kč 36 %
926 926 3 500 000 Kč Pokles 3 480 000 Kč 3 289 536 Kč 95 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 300 Kč 9 233 Kč 99 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 3 303 400 Kč 3 264 186 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 234 132 Kč 94 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 1 569 142 Kč 92 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 399 Kč 68 %
926 926 1 900 000 Kč Pokles 1 720 000 Kč 1 421 513 Kč 83 %
926 926 100 000 Kč Pokles 36 500 Kč 29 401 Kč 81 %
926 926 17 500 000 Kč Pokles 16 320 000 Kč 15 466 570 Kč 95 %
926 926 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 46 113 Kč 66 %
7 stravenky 364 000 Kč 364 000 Kč 31 970 Kč 9 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 192 000 Kč 192 000 Kč 31 970 Kč 17 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 829 000 Kč Pokles 4 532 700 Kč 3 952 422 Kč 87 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 774 044 Kč 67 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 75 229 Kč 50 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 282 563 Kč 94 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 157 861 Kč 53 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 258 391 Kč 65 %
240000 OSS 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 336 380 Kč 100 %
924 924 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 336 380 Kč 100 %
260000 KTA 4 329 000 Kč Pokles 3 046 300 Kč 2 841 997 Kč 93 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 39 431 Kč 99 %
926 926 330 000 Kč Pokles 250 000 Kč 244 500 Kč 98 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 229 797 Kč 100 %
926 926 14 000 Kč Pokles 13 800 Kč 12 124 Kč 88 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 742 300 Kč 1 546 000 Kč 89 %
926 926 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 600 000 Kč Navýšení 770 400 Kč 770 145 Kč 100 %
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6118 Volba prezidenta republiky 150 000 Kč Navýšení 926 400 Kč 241 670 Kč 26 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 155 870 Kč 52 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 189 800 Kč 86 646 Kč 46 %
916 916 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 78 200 Kč 37 224 Kč 48 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 626 400 Kč 85 800 Kč 14 %
926 926 0 Kč Navýšení 626 400 Kč 85 800 Kč 14 %
6171 Činnost místní správy 350 816 800 Kč Navýšení 359 701 400 Kč 313 561 831 Kč 87 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 11 013 000 Kč Navýšení 11 478 000 Kč 11 271 105 Kč 98 %
913 913 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 58 117 Kč 60 %
913 913 700 000 Kč Navýšení 2 096 500 Kč 2 056 960 Kč 98 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 101 500 Kč 9 017 500 Kč 99 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 19 516 Kč 65 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 14 000 000 Kč Pokles 3 168 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 14 000 000 Kč Pokles 3 168 000 Kč 0 Kč 0 %
130213 Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 2 071 940 Kč 42 %
918 918 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
918 918 5 330 000 Kč Pokles 3 740 000 Kč 871 940 Kč 23 %
918 918 0 Kč Navýšení 1 160 000 Kč 1 160 000 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 1 324 800 Kč 1 210 205 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 167 300 Kč 142 342 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 68 000 Kč 49 858 Kč 73 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 53 482 Kč 83 %
926 926 0 Kč Navýšení 46 900 Kč 46 738 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 436 700 Kč 436 464 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 3 600 Kč 3 489 Kč 97 %
926 926 0 Kč Navýšení 406 700 Kč 349 049 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 128 784 Kč 100 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 292 100 Kč 93 467 Kč 32 %
926 926 0 Kč Navýšení 236 200 Kč 69 856 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 30 400 Kč 17 324 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 100 Kč 6 287 Kč 57 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 33 185 000 Kč Pokles 31 408 500 Kč 26 875 995 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 32 676 Kč 65 %
916 916 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 271 819 Kč 99 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 231 509 Kč 99 %
916 916 2 560 000 Kč Pokles 2 262 800 Kč 1 923 071 Kč 85 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 509 199 Kč 87 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 327 642 Kč 84 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 239 608 Kč 80 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 239 418 Kč 86 %
916 916 2 275 000 Kč Navýšení 3 275 000 Kč 2 829 751 Kč 86 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 14 610 000 Kč 12 659 632 Kč 87 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 629 001 Kč 69 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 488 800 Kč 488 712 Kč 100 %
916 916 2 080 000 Kč Pokles 758 400 Kč 519 592 Kč 69 %
916 916 20 000 Kč Pokles 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 11 119 Kč 56 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 607 539 Kč 94 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 1 000 000 Kč Pokles 210 000 Kč 206 084 Kč 98 %
916 916 1 000 000 Kč Pokles 210 000 Kč 206 084 Kč 98 %
160012 Nákup kancelářské techniky 100 000 Kč 100 000 Kč 96 435 Kč 96 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 96 435 Kč 96 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180033 Vybudování chlazení v objektech úřadu 5 000 000 Kč Pokles 4 505 700 Kč 619 158 Kč 14 %
918 918 5 000 000 Kč Pokles 4 505 700 Kč 619 158 Kč 14 %
180039 Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 1 800 000 Kč Pokles 1 719 700 Kč 1 713 791 Kč 100 %
918 918 1 800 000 Kč Pokles 1 138 900 Kč 1 132 991 Kč 99 %
918 918 0 Kč Navýšení 580 800 Kč 580 800 Kč 100 %
240000 OSS 26 210 700 Kč Navýšení 31 991 800 Kč 27 657 169 Kč 86 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 4 112 200 Kč 3 800 132 Kč 92 %
924 924 7 930 500 Kč Navýšení 10 732 000 Kč 8 828 150 Kč 82 %
924 924 300 000 Kč Navýšení 503 100 Kč 472 808 Kč 94 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 403 200 Kč 1 297 072 Kč 54 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
924 924 11 107 900 Kč Navýšení 11 639 000 Kč 11 011 278 Kč 95 %
924 924 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 468 296 Kč 92 %
924 924 240 000 Kč Navýšení 398 000 Kč 320 910 Kč 81 %
240019 Licence pro Backup 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
924 924 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240025 Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
240027 Informační portály Prahy 5 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240028 Digitalizace oběhu dokumentů 900 000 Kč 900 000 Kč 321 376 Kč 36 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 321 376 Kč 36 %
240029 Portál pracovníka 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240030 Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240031 Dogitalizace služeb pro podnikatle 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240032 Obnova switchů a wifi 8 500 000 Kč Pokles 4 248 600 Kč 0 Kč 0 %
924 924 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 4 248 600 Kč 0 Kč 0 %
240033 Zálohování dat 4 500 000 Kč Pokles 3 073 500 Kč 2 789 182 Kč 91 %
924 924 4 500 000 Kč Pokles 258 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 2 815 000 Kč 2 789 182 Kč 99 %
240034 Datacentrum portál 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
924 924 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
240035 Nákup platebního automatu 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240036 Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240037 Serverovna nám. 14. října 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 321 793 Kč 20 %
924 924 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 321 793 Kč 20 %
240038 Mobilní aplikace 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 207 061 600 Kč Navýšení 224 552 000 Kč 218 807 783 Kč 97 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 155 311 000 Kč 150 445 999 Kč 97 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 90 603 Kč 76 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 1 960 Kč 65 %
926 926 0 Kč 0 Kč 4 446 622 Kč - - - -
926 926 50 000 Kč Navýšení 265 500 Kč 193 089 Kč 73 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 730 850 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 279 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 69 800 Kč 69 672 Kč 100 %
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 39 841 400 Kč 38 535 047 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 3 800 Kč 3 705 Kč 98 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 357 800 Kč 178 309 Kč 50 %
926 926 4 550 000 Kč Navýšení 6 812 700 Kč 4 492 965 Kč 66 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 345 000 Kč 327 218 Kč 95 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 469 000 Kč 427 740 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 2 815 700 Kč 2 656 586 Kč 94 %
926 926 700 000 Kč Pokles 673 800 Kč 567 707 Kč 84 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 14 546 300 Kč 14 101 935 Kč 97 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 1 839 300 Kč 1 280 445 Kč 70 %
926 926 400 000 Kč Pokles 94 400 Kč 94 383 Kč 100 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 40 003 Kč 100 %
926 926 80 000 Kč Pokles 76 600 Kč 56 108 Kč 73 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 478 000 Kč Navýšení 1 227 800 Kč 748 741 Kč 61 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 721 765 Kč 66 %
926 926 278 000 Kč Pokles 127 800 Kč 26 975 Kč 21 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 1 015 871 Kč 67 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 1 015 871 Kč 67 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 350 000 Kč Navýšení 3 850 000 Kč 3 824 717 Kč 99 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 3 487 360 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 337 358 Kč 96 %
370000 Kancelář starosty 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 Neinvestiční dotace 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 5 510 000 Kč Pokles 907 800 Kč 597 356 Kč 66 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
7 stravenky 8 793 500 Kč Navýšení 9 019 800 Kč 7 397 016 Kč 82 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 3 415 414 Kč 96 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 242 113 Kč 79 %
926 926 4 941 000 Kč Navýšení 5 167 300 Kč 3 739 489 Kč 72 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 4 065 900 Kč 1 844 403 Kč 45 %
909 909 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 844 403 Kč 48 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 0 Kč 0 %
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 8 595 600 Kč 4 831 309 Kč 56 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 942 000 Kč 941 674 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
910 910 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 562 600 Kč 562 553 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 230 300 Kč 230 262 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 106 607 Kč 100 %
756 0756 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
812 0812 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
875 0875 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 116 300 Kč 1 352 719 Kč 26 %
909 909 0 Kč Navýšení 1 257 300 Kč 513 039 Kč 41 %
909 909 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 3 019 000 Kč 0 Kč 0 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 237 000 Kč Navýšení 759 900 Kč 678 534 Kč 89 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 300 Kč 220 Kč 73 %
924 924 0 Kč Navýšení 300 Kč 220 Kč 73 %
90000 odbor ekonomický 237 000 Kč Navýšení 759 600 Kč 678 314 Kč 89 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
1009 1009 237 000 Kč Navýšení 757 000 Kč 675 727 Kč 89 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč Pokles 300 000 Kč 179 501 Kč 60 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 16 365 500 Kč 17 062 034 Kč 104 %
0 0 0 Kč Navýšení 48 600 Kč 48 570 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 48 600 Kč 48 570 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč