Pohled přes paragrafy 2022

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 120 851 000 Kč 120 851 000 Kč 101 513 273 Kč 84 %
Kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 12 303 800 Kč - - - -
Nedaňové příjmy 37 126 000 Kč Navýšení 61 381 300 Kč 77 417 473 Kč 126 %
Přijaté dotace 473 284 000 Kč Navýšení 693 042 400 Kč 609 135 780 Kč 88 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 875 274 700 Kč 800 370 326 Kč 91 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 16 370 000 Kč Pokles 16 354 000 Kč 5 753 917 Kč 35 %
130000 Odbor majetku a investic 20 000 Kč Pokles 19 000 Kč 7 351 Kč 39 %
813 813 20 000 Kč Pokles 19 000 Kč 7 351 Kč 39 %
150000 150000 5 000 000 Kč Pokles 4 985 000 Kč 1 129 959 Kč 23 %
315 315 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 1 129 959 Kč 25 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 4 616 607 Kč 41 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 4 400 048 Kč 40 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000 Kč Navýšení 1 315 000 Kč 1 224 982 Kč 93 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
180040 Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 209 982 Kč 93 %
318 318 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 209 982 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 906 600 Kč Navýšení 1 079 700 Kč 42 350 Kč 4 %
370000 Kancelář starosty 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 985 400 Kč 21 175 Kč 2 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 683 500 Kč 683 500 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 32 107 100 Kč Navýšení 42 562 900 Kč 28 991 020 Kč 68 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč 150 000 Kč 34 092 Kč 23 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 34 092 Kč 23 %
180007 SEN MŠ Beníškové 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 200 000 Kč Pokles 8 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 8 700 Kč 0 Kč 0 %
180042 MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 2 000 000 Kč Pokles 656 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 656 700 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 807 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 211 800 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 8 305 000 Kč Navýšení 8 503 200 Kč 5 143 548 Kč 60 %
440 440 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 2 403 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 905 000 Kč Pokles 599 700 Kč 282 027 Kč 47 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 4 861 521 Kč 92 %
81010000162 MŠ Beníškové, nástavba 2.NP 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 557 800 Kč 1 257 725 Kč 81 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 1 143 825 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 113 900 Kč 50 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 512 100 Kč 1 181 900 Kč 78 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 1 020 500 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 161 400 Kč 50 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 361 800 Kč 1 088 900 Kč 80 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 974 900 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 114 000 Kč 50 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 2 020 900 Kč 1 669 580 Kč 83 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 679 200 Kč 1 489 731 Kč 89 %
440 440 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 162 000 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 850 Kč 100 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 1 668 900 Kč 1 312 600 Kč 79 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 161 100 Kč 50 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 4 088 300 Kč 3 237 150 Kč 79 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 266 900 Kč 2 753 850 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 458 300 Kč 58 %
441 441 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 3 009 600 Kč 2 639 100 Kč 88 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 2 608 500 Kč 2 398 500 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 100 Kč 160 600 Kč 50 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 2 159 600 Kč 1 683 225 Kč 78 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 1 464 425 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 218 800 Kč 50 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 2 024 600 Kč 1 682 600 Kč 83 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 769 100 Kč 1 554 700 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 127 900 Kč 50 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 349 200 Kč 1 078 675 Kč 80 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 965 475 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 113 200 Kč 50 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 3 372 100 Kč 2 697 550 Kč 80 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 2 485 250 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 424 400 Kč 212 300 Kč 50 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 1 687 700 Kč 1 321 900 Kč 78 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 170 400 Kč 50 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 1 881 300 Kč 1 559 625 Kč 83 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 357 100 Kč 1 172 425 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 137 200 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
3113 Základní školy 187 456 100 Kč Navýšení 324 508 400 Kč 136 958 822 Kč 42 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 30 800 000 Kč Navýšení 80 300 000 Kč 7 639 205 Kč 10 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 80 300 000 Kč 7 639 205 Kč 10 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
418 418 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
130225 ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 1 000 000 Kč Navýšení 6 569 900 Kč 5 484 894 Kč 83 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 6 071 400 Kč 4 986 514 Kč 82 %
418 418 0 Kč Navýšení 498 500 Kč 498 380 Kč 100 %
130226 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 760 000 Kč Navýšení 948 000 Kč 726 000 Kč 77 %
418 418 760 000 Kč Navýšení 948 000 Kč 726 000 Kč 77 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 933 382 Kč 4 %
418 418 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 933 382 Kč 4 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 6 810 900 Kč 5 670 650 Kč 83 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 5 168 850 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 301 800 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 188 800 Kč Navýšení 356 800 Kč 289 490 Kč 81 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 81 554 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180041 Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 2 000 000 Kč Pokles 577 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 577 700 Kč 0 Kč 0 %
180043 Tělocvična a hřiště Beníškové 2 400 000 Kč Navýšení 2 407 400 Kč 182 790 Kč 8 %
418 418 2 400 000 Kč Navýšení 2 407 400 Kč 182 790 Kč 8 %
180047 ZŠ V Cibulkách - na výši 0 Kč Navýšení 2 124 900 Kč 1 022 853 Kč 48 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 124 900 Kč 1 022 853 Kč 48 %
180048 Odstranění vybraných objektů MČ Praha 5 /odstranění 3 objektů v ZŠ Pod Žvahovem/ 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180049 Pavilón ZŠ Poštovka 0 Kč Navýšení 11 425 200 Kč 10 212 853 Kč 89 %
418 418 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 9 824 600 Kč 8 612 300 Kč 88 %
418 418 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 867 985 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 4 795 500 Kč 3 769 550 Kč 79 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 3 330 250 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 439 300 Kč 50 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 138 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 0 Kč 0 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 798 300 Kč 899 152 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 306 400 Kč 899 152 Kč 69 %
440 440 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 0 Kč 0 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 26 832 300 Kč Pokles 21 301 400 Kč 5 978 181 Kč 28 %
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 9 907 300 Kč Pokles 7 656 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 120 000 Kč 120 000 Kč 32 788 Kč 27 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 399 500 Kč 1 264 188 Kč 90 %
440 440 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 75 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 4 583 704 Kč 41 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 371 800 Kč 291 264 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 371 800 Kč 291 264 Kč 78 %
430013 Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
443 443 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 6 596 800 Kč 5 414 700 Kč 82 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 4 345 500 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 416 300 Kč 1 069 200 Kč 75 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 14 109 800 Kč 11 206 000 Kč 79 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 10 217 100 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 919 300 Kč 988 900 Kč 52 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 6 350 800 Kč 5 040 650 Kč 79 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 324 500 Kč 4 499 850 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 026 300 Kč 540 800 Kč 53 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 12 661 400 Kč 10 189 300 Kč 80 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 8 920 700 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 800 100 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 468 500 Kč 468 500 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 11 989 000 Kč 5 343 639 Kč 45 %
418 418 0 Kč Navýšení 11 989 000 Kč 5 343 639 Kč 45 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 14 440 000 Kč Pokles 12 493 300 Kč 2 905 412 Kč 23 %
418 418 14 440 000 Kč Pokles 12 493 300 Kč 2 905 412 Kč 23 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 9 029 100 Kč 7 404 600 Kč 82 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 7 515 000 Kč 6 547 500 Kč 87 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 314 100 Kč 657 100 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 8 554 900 Kč 6 853 600 Kč 80 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 6 069 500 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 241 900 Kč 621 100 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 7 588 400 Kč 5 987 850 Kč 79 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 5 370 850 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 190 900 Kč 617 000 Kč 52 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 15 492 800 Kč 12 178 100 Kč 79 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 10 891 200 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 1 286 900 Kč 52 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 621 250 Kč 79 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 5 044 750 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 7 008 100 Kč 5 495 900 Kč 78 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 4 889 000 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 606 900 Kč 50 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 304 900 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 304 900 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 2 068 450 Kč 79 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 2 068 450 Kč 79 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 829 550 Kč 85 %
440 440 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 238 900 Kč 50 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 974 900 Kč 969 900 Kč 99 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 974 900 Kč 969 900 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 724 500 Kč 99 %
3211 Činnost vysokých škol 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 4 932 500 Kč 1 897 204 Kč 38 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 1 146 700 Kč 852 383 Kč 74 %
426 426 0 Kč Navýšení 953 500 Kč 659 337 Kč 69 %
426 426 0 Kč Navýšení 141 700 Kč 141 645 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 51 500 Kč 51 401 Kč 100 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 2 600 900 Kč 668 222 Kč 26 %
426 426 0 Kč Navýšení 610 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 99 405 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 32 500 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 21 706 Kč 91 %
440 440 0 Kč Navýšení 25 200 Kč 1 485 Kč 6 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 118 700 Kč 52 000 Kč 5 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 376 600 Kč 43 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 376 600 Kč 43 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 450 000 Kč Pokles 311 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 450 000 Kč Pokles 311 200 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 465 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 812 000 Kč Pokles 728 800 Kč 300 948 Kč 41 %
150000 150000 662 000 Kč Pokles 578 800 Kč 300 948 Kč 52 %
615 615 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 252 948 Kč 49 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 840 000 Kč Navýšení 3 070 000 Kč 2 591 656 Kč 84 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 2 840 000 Kč Navýšení 3 070 000 Kč 2 591 656 Kč 84 %
634 634 1 400 000 Kč Pokles 601 200 Kč 589 200 Kč 98 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 2 063 900 Kč 1 726 647 Kč 84 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 103 920 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 43 051 Kč 86 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 550 000 Kč Pokles 2 310 200 Kč 249 000 Kč 11 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180045 Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 800 000 Kč Pokles 560 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 800 000 Kč Pokles 560 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 250 000 Kč Navýšení 1 250 200 Kč 249 000 Kč 20 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 200 000 Kč 51 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 49 000 Kč 9 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 470 000 Kč Navýšení 3 564 600 Kč 608 002 Kč 17 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 470 000 Kč Navýšení 3 430 500 Kč 524 875 Kč 15 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 420 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Pokles -50 900 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 0 Kč 0 %
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 565 000 Kč 7 565 000 Kč 4 821 313 Kč 64 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 7 565 000 Kč 7 565 000 Kč 4 821 313 Kč 64 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 215 886 Kč 55 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 7 144 000 Kč 4 575 427 Kč 64 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 400 000 Kč Pokles 3 022 000 Kč 2 693 000 Kč 89 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 400 000 Kč Pokles 3 022 000 Kč 2 693 000 Kč 89 %
634 634 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 258 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 465 000 Kč 1 440 000 Kč 98 %
634 634 0 Kč Navýšení 265 000 Kč 265 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 8 502 000 Kč Navýšení 16 010 500 Kč 3 180 212 Kč 20 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 550 000 Kč Pokles 1 250 000 Kč 579 842 Kč 46 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 184 415 Kč 92 %
634 634 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 207 156 Kč 53 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 126 389 Kč 21 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 425 000 Kč Navýšení 1 616 000 Kč 1 110 000 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 500 000 Kč Pokles 206 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 2 980 000 Kč Pokles 2 903 100 Kč 1 059 684 Kč 37 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 041 900 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 200 000 Kč Pokles 149 100 Kč 17 084 Kč 11 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 145 041 Kč 10 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 5 864 Kč 3 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 43 897 Kč 29 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 310 000 Kč 310 000 Kč 44 500 Kč 14 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 17 500 Kč 11 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 27 000 Kč 27 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 567 000 Kč 567 000 Kč 241 144 Kč 43 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 26 250 Kč 52 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 198 750 Kč 41 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 8 005 Kč 80 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 7 694 400 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 7 694 400 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 3 693 000 Kč 3 693 000 Kč 372 743 Kč 10 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 173 093 Kč 12 %
434 434 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
434 434 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 173 093 Kč 12 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 199 650 Kč 10 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 199 650 Kč 10 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 235 000 Kč Navýšení 21 035 900 Kč 7 083 956 Kč 34 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 4 235 000 Kč Navýšení 6 235 000 Kč 1 154 609 Kč 19 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 95 000 Kč 59 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 940 809 Kč 25 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 5 966 600 Kč 5 911 600 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 8 816 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 816 500 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 510 000 Kč Navýšení 24 372 300 Kč 14 335 017 Kč 59 %
180002 Obnova a rekonstrukce křišť 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
218 218 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
180052 180052 0 Kč Navýšení 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 2 842 200 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 12 110 000 Kč Pokles 12 071 100 Kč 6 628 135 Kč 55 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 147 100 Kč 74 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 365 086 Kč 37 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 730 169 Kč 72 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 140 Kč 83 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
80901000000 Hřiště Hlubočepy 3 000 000 Kč Navýšení 6 540 900 Kč 5 288 891 Kč 81 %
418 418 3 000 000 Kč Navýšení 6 540 900 Kč 5 288 891 Kč 81 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 700 000 Kč Navýšení 18 001 900 Kč 60 000 Kč 0 %
130228 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení 200 000 Kč Pokles 8 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 8 500 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 000 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
81851000012 Vybudování multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 0 Kč Navýšení 17 900 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 900 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 292 500 Kč 59 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 572 000 Kč Pokles 492 000 Kč 292 500 Kč 59 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 112 500 Kč 38 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 98 701 000 Kč Navýšení 101 867 500 Kč 40 335 695 Kč 40 %
130000 Odbor majetku a investic 6 002 000 Kč Navýšení 12 304 800 Kč 4 123 558 Kč 34 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 4 123 558 Kč 34 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
818 818 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 27 480 276 Kč 61 %
818 818 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 27 480 276 Kč 61 %
130232 oprava bytových jednotek 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 2 000 000 Kč Navýšení 2 411 300 Kč 517 805 Kč 21 %
818 818 500 000 Kč Pokles 222 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 517 805 Kč 39 %
818 818 0 Kč Navýšení 856 900 Kč 0 Kč 0 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 900 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 766 898 Kč 40 %
818 818 1 900 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 766 898 Kč 40 %
180044 Bytový dům - družstevní bydlení (PD) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 599 000 Kč 2 599 000 Kč 949 349 Kč 37 %
843 843 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 484 000 Kč 30 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 465 349 Kč 47 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 6 320 154 Kč 19 %
818 818 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 6 320 154 Kč 19 %
3613 Nebytové hospodářství 53 050 000 Kč Navýšení 64 070 000 Kč 47 990 173 Kč 75 %
130000 Odbor majetku a investic 2 850 000 Kč Pokles 1 466 900 Kč 1 344 409 Kč 92 %
813 813 0 Kč Navýšení 43 500 Kč 42 510 Kč 98 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
813 813 300 000 Kč Pokles 54 500 Kč 0 Kč 0 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 200 000 Kč Pokles 180 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 180 000 Kč 0 Kč 0 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 4 000 000 Kč Pokles 1 584 700 Kč 0 Kč 0 %
818 818 4 000 000 Kč Pokles 1 584 700 Kč 0 Kč 0 %
130231 Oprava střešního pláště, římsy a doplnění chlazení v objektu Smíchovské tržnice 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
130233 Nebytový prostor Pod Žvahovem - Taneční centrum - TZH /OSM) 0 Kč Navýšení 1 081 100 Kč 1 081 078 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 081 100 Kč 1 081 078 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč Pokles 153 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 153 200 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 44 059 330 Kč 90 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 49 120 400 Kč 44 059 330 Kč 90 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu 800 000 Kč Pokles 691 100 Kč 7 875 Kč 1 %
818 818 800 000 Kč Pokles 691 100 Kč 7 875 Kč 1 %
180037 Pavilon v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč Navýšení 6 140 600 Kč 1 497 481 Kč 24 %
818 818 2 000 000 Kč Navýšení 6 140 600 Kč 1 497 481 Kč 24 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
3632 Pohřebnictví 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
3635 Územní plánování 8 800 000 Kč Pokles 8 722 500 Kč 5 173 672 Kč 59 %
150000 150000 8 800 000 Kč Pokles 8 722 500 Kč 5 173 672 Kč 59 %
115 115 7 800 000 Kč Pokles 6 582 500 Kč 3 928 823 Kč 60 %
115 115 0 Kč Navýšení 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 104 849 Kč 21 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 802 000 Kč Navýšení 885 500 Kč 307 184 Kč 35 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 821 000 Kč Navýšení 2 980 800 Kč 2 473 236 Kč 83 %
100000 Odbor kancelář městské části 65 000 Kč 65 000 Kč 50 995 Kč 78 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
110 110 0 Kč Navýšení 100 Kč 20 Kč 20 %
110 110 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 17 356 Kč 72 %
110 110 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
130000 Odbor majetku a investic 755 000 Kč Navýšení 805 000 Kč 704 866 Kč 88 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 11 304 Kč 71 %
813 813 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 64 073 Kč 64 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 423 990 Kč 94 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 288 800 Kč 112 681 Kč 39 %
818 818 0 Kč Navýšení 46 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 112 681 Kč 47 %
180050 Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa 0 Kč Navýšení 1 821 000 Kč 1 604 694 Kč 88 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 821 000 Kč 1 604 694 Kč 88 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 840 996 Kč 25 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 840 996 Kč 25 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 596 576 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 180 000 Kč Navýšení 179 352 700 Kč 75 284 283 Kč 42 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
180003 Vybudování parku Na pláni 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 68 230 000 Kč Pokles 62 653 500 Kč 51 239 544 Kč 82 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 848 429 Kč 55 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 471 164 Kč 52 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 587 666 Kč 59 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 682 375 Kč 29 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 55 588 400 Kč 48 022 487 Kč 86 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 595 744 Kč 50 %
410001 Nákup městského mobiliáře 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 398 577 Kč 38 %
241 241 1 400 000 Kč Pokles 1 059 200 Kč 398 577 Kč 38 %
410035 Participativní rozpočet 3 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 195 702 Kč 3 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Navýšení 5 876 200 Kč 195 702 Kč 3 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
218 218 50 000 Kč 50 000 Kč 41 490 Kč 83 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410087 Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 36 300 Kč 2 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 36 300 Kč 2 %
410088 Kultivace veřejné zeleně 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410218 410218 0 Kč Navýšení 17 535 500 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 535 500 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy - dotace 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 570 900 Kč 135 702 Kč 5 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 2 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 Ozeleňování ulic 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 451 900 Kč 0 Kč 0 %
81381000000 PD na úpravu předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 548 800 Kč 65 %
218 218 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 548 800 Kč 65 %
81615000029 Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí 37 000 000 Kč Navýšení 49 524 100 Kč 21 652 595 Kč 44 %
218 218 37 000 000 Kč Navýšení 49 524 100 Kč 21 652 595 Kč 44 %
81792000003 Vybudování pakru Na Pláni 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 400 000 Kč 400 000 Kč 151 976 Kč 38 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 151 976 Kč 38 %
237 237 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
237 237 0 Kč Navýšení 369 000 Kč 121 000 Kč 33 %
937 937 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 1 800 000 Kč Navýšení 2 120 000 Kč 746 494 Kč 35 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč 100 000 Kč 2 150 Kč 2 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 424 344 Kč 25 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 060 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 153 335 Kč 11 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 320 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 473 700 Kč 45 599 Kč 10 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Navýšení 473 700 Kč 45 599 Kč 10 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 33 075 Kč 10 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 17 800 Kč 2 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 17 800 Kč 2 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 17 800 Kč 2 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 22 000 Kč 3 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 22 000 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 22 000 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 850 000 Kč Pokles 688 300 Kč 30 851 Kč 4 %
130223 Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Pokles 315 000 Kč 30 851 Kč 10 %
539 539 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
539 539 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 40 184 000 Kč Navýšení 57 213 800 Kč 51 661 225 Kč 90 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Navýšení 57 095 800 Kč 51 543 225 Kč 90 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 29 372 200 Kč 25 651 567 Kč 87 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 723 600 Kč 25 891 658 Kč 93 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 118 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 1 500 000 Kč Navýšení 1 769 200 Kč 874 304 Kč 49 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 1 500 000 Kč Navýšení 1 691 200 Kč 796 304 Kč 47 %
518 518 1 500 000 Kč Navýšení 1 691 200 Kč 796 304 Kč 47 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 158 000 Kč 158 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 420 000 Kč Pokles 3 004 500 Kč 667 520 Kč 22 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 420 000 Kč Pokles 1 693 000 Kč 667 520 Kč 39 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 21 695 Kč 11 %
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 103 000 Kč 45 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 472 824 Kč 53 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 311 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 1 311 500 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 1 540 000 Kč Navýšení 3 894 700 Kč 363 833 Kč 9 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 540 000 Kč Navýšení 3 894 700 Kč 363 833 Kč 9 %
710 710 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 1 136 200 Kč 44 486 Kč 4 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 0 Kč Navýšení 368 500 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 26 847 Kč 99 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 143 000 Kč Pokles 6 733 400 Kč 1 963 518 Kč 29 %
100000 Odbor kancelář městské části 5 570 000 Kč Pokles 5 440 000 Kč 1 480 995 Kč 27 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 66 014 Kč 15 %
710 710 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč Pokles 1 830 000 Kč 9 000 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 424 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 1 398 807 Kč 71 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 6 750 Kč 7 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
100010 Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova 500 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 189 652 Kč 30 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 189 652 Kč 30 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 073 000 Kč Pokles 663 400 Kč 292 871 Kč 44 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 385 000 Kč Pokles 195 400 Kč 90 000 Kč 46 %
739 739 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
6112 Zastupitelstva obcí 27 707 000 Kč Pokles 27 666 300 Kč 18 240 263 Kč 66 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 498 102 Kč 50 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 498 102 Kč 50 %
240000 OSS 50 000 Kč 50 000 Kč 39 774 Kč 80 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 39 774 Kč 80 %
260000 KTA 26 293 000 Kč Pokles 26 252 300 Kč 17 675 727 Kč 67 %
926 926 80 000 Kč Pokles 65 000 Kč 5 519 Kč 8 %
926 926 90 000 Kč 90 000 Kč 20 872 Kč 23 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 41 383 Kč 59 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 7 200 Kč 36 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 2 441 355 Kč 70 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 300 Kč 9 233 Kč 99 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 505 960 Kč 72 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 216 504 Kč 87 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 750 000 Kč 1 169 736 Kč 67 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 159 Kč 67 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 325 520 Kč 70 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 21 351 Kč 21 %
926 926 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 11 836 005 Kč 68 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 43 200 Kč 54 %
7 stravenky 364 000 Kč 364 000 Kč 26 660 Kč 7 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 192 000 Kč 192 000 Kč 26 660 Kč 14 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 5 829 000 Kč Navýšení 8 041 000 Kč 1 562 690 Kč 19 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč Navýšení 1 683 300 Kč 551 809 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 225 300 Kč 75 229 Kč 33 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 568 100 Kč 286 719 Kč 50 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 457 900 Kč 157 861 Kč 34 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 432 000 Kč 32 000 Kč 7 %
240000 OSS 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 0 Kč 0 %
924 924 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 4 329 000 Kč Navýšení 6 021 300 Kč 1 010 880 Kč 17 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 8 659 Kč 22 %
926 926 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 229 797 Kč 100 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 2 279 Kč 16 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 3 812 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 770 145 Kč 77 %
926 926 625 000 Kč Pokles 575 000 Kč 0 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 150 000 Kč 150 000 Kč 55 925 Kč 37 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 150 000 Kč 150 000 Kč 55 925 Kč 37 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 55 925 Kč 37 %
6171 Činnost místní správy 350 816 800 Kč Navýšení 359 136 900 Kč 221 359 634 Kč 62 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 120 921 Kč 1247 %
916 916 0 Kč 0 Kč 111 241 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 11 013 000 Kč Navýšení 11 128 000 Kč 6 403 684 Kč 58 %
913 913 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 31 225 Kč 32 %
913 913 700 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 1 714 092 Kč 82 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 8 748 000 Kč 4 658 367 Kč 53 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 14 000 000 Kč Pokles 3 168 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 14 000 000 Kč Pokles 3 168 000 Kč 0 Kč 0 %
130213 Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 94 918 Kč 2 %
918 918 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 94 918 Kč 2 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 542 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 82 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 33 185 000 Kč Pokles 32 997 800 Kč 20 408 734 Kč 62 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 29 985 Kč 60 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 166 430 Kč 10 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 267 398 Kč 97 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 223 979 Kč 95 %
916 916 2 560 000 Kč Navýšení 2 562 800 Kč 1 207 117 Kč 47 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 007 932 Kč 75 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 255 150 Kč 65 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 199 592 Kč 67 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 166 294 Kč 59 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 1 608 460 Kč 74 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 14 610 000 Kč 9 871 417 Kč 68 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 500 637 Kč 55 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 366 534 Kč 81 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 394 636 Kč 19 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 740 Kč 44 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 076 204 Kč 75 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
160012 Nákup kancelářské techniky 100 000 Kč 100 000 Kč 49 845 Kč 50 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 49 845 Kč 50 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180033 Vybudování chlazení v objektech úřadu 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180039 Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 1 800 000 Kč Pokles 1 719 700 Kč 1 713 791 Kč 100 %
918 918 1 800 000 Kč Pokles 1 138 900 Kč 1 132 991 Kč 99 %
918 918 0 Kč Navýšení 580 800 Kč 580 800 Kč 100 %
240000 OSS 26 210 700 Kč Navýšení 31 835 100 Kč 17 567 708 Kč 55 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 4 098 400 Kč 2 474 624 Kč 60 %
924 924 7 930 500 Kč Navýšení 10 955 100 Kč 5 248 229 Kč 48 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
924 924 0 Kč Navýšení 300 Kč 0 Kč 0 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 936 583 Kč 43 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
924 924 11 107 900 Kč Navýšení 11 839 000 Kč 7 075 014 Kč 60 %
924 924 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 140 947 Kč 72 %
924 924 240 000 Kč 240 000 Kč 156 350 Kč 65 %
240019 Licence pro Backup 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
924 924 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240025 Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
240027 Informační portály Prahy 5 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240028 Digitalizace oběhu dokumentů 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
240029 Portál pracovníka 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240030 Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240031 Dogitalizace služeb pro podnikatle 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240032 Obnova switchů a wifi 8 500 000 Kč Pokles 4 248 600 Kč 0 Kč 0 %
924 924 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 4 248 600 Kč 0 Kč 0 %
240033 Zálohování dat 4 500 000 Kč Pokles 3 073 500 Kč 119 306 Kč 4 %
924 924 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 884 000 Kč 119 306 Kč 13 %
240034 Datacentrum portál 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
924 924 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
240035 Nákup platebního automatu 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240036 Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240037 Serverovna nám. 14. října 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
240038 Mobilní aplikace 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
26 26 0 Kč 0 Kč -2 528 763 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -1 877 675 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -465 663 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -16 434 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -168 991 Kč - - - -
260000 KTA 207 061 600 Kč Navýšení 222 612 300 Kč 161 731 074 Kč 73 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 155 236 900 Kč 111 658 540 Kč 72 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 79 296 Kč 66 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 50 000 Kč Navýšení 281 000 Kč 98 278 Kč 35 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 541 473 Kč 77 %
926 926 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 39 839 700 Kč 28 931 662 Kč 73 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 231 791 Kč 64 %
926 926 4 550 000 Kč Navýšení 5 693 200 Kč 5 266 763 Kč 93 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 163 418 Kč 54 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 514 000 Kč 328 680 Kč 64 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 991 570 Kč 100 %
926 926 700 000 Kč Pokles 655 700 Kč 532 204 Kč 81 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 14 342 300 Kč 10 563 098 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 1 860 900 Kč 1 114 263 Kč 60 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 9 017 Kč 23 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 964 Kč 47 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 478 000 Kč Navýšení 1 228 000 Kč 659 168 Kč 54 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 640 091 Kč 58 %
926 926 278 000 Kč Pokles 128 000 Kč 19 077 Kč 15 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 465 548 Kč 31 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 465 548 Kč 31 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 350 000 Kč Navýšení 3 850 000 Kč 2 612 655 Kč 68 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 2 321 567 Kč 66 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 087 Kč 83 %
370000 Kancelář starosty 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 Neinvestiční dotace 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 5 510 000 Kč Pokles 907 800 Kč 597 356 Kč 66 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
7 stravenky 8 793 500 Kč Navýšení 9 019 800 Kč 5 948 654 Kč 66 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 2 840 414 Kč 80 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 4 941 000 Kč Navýšení 5 167 300 Kč 3 108 240 Kč 60 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 4 065 900 Kč 1 207 649 Kč 30 %
909 909 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 194 149 Kč 31 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 13 500 Kč 7 %
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 8 725 900 Kč 3 478 589 Kč 40 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 942 000 Kč 941 674 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
910 910 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 562 600 Kč 562 553 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 230 300 Kč 230 262 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 106 607 Kč 100 %
756 0756 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
812 0812 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
875 0875 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 246 600 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 5 246 600 Kč 0 Kč 0 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 237 000 Kč Navýšení 659 600 Kč 513 194 Kč 78 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 484 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 484 Kč - - - -
240000 OSS 0 Kč 0 Kč 220 Kč - - - -
924 924 0 Kč 0 Kč 220 Kč - - - -
90000 odbor ekonomický 237 000 Kč Navýšení 659 600 Kč 502 491 Kč 76 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
1009 1009 237 000 Kč Navýšení 657 000 Kč 499 904 Kč 76 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 179 501 Kč 51 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 16 170 200 Kč 23 246 234 Kč 144 %
0 0 0 Kč 0 Kč 8 275 581 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 311 152 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 669 163 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 900 412 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 346 284 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 48 570 Kč - - - -
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 EU Šablony 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
15326000000 EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
15394000000 EU Šablony - MŠ Peroutkova 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
2451262000000 pól růstu - ZŠ Grafická 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 0 Kč Navýšení 398 000 Kč 397 915 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 398 000 Kč 397 915 Kč 100 %
2661358000000 MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
2711697000000 2711697000000 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 3 197 500 Kč 1 851 292 Kč 58 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 615 800 Kč 1 269 601 Kč 49 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 581 700 Kč 581 692 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
90000 odbor ekonomický 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 900 000 Kč Navýšení 66 201 100 Kč 4 600 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 2 900 000 Kč Navýšení 61 842 700 Kč 4 600 Kč 0 %
1009 1009 2 900 000 Kč Navýšení 41 560 600 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 277 100 Kč 0 Kč 0 %
90002 90002 0 Kč Navýšení 3 009 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 009 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 045 755 200 Kč Navýšení 1 437 077 900 Kč 719 556 649 Kč 50 %