Pohled přes položky 2022

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 697 687 Kč 81 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 600 000 Kč 4 600 000 Kč 2 016 960 Kč 44 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 700 000 Kč 15 700 000 Kč 5 814 530 Kč 37 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 100 000 Kč 100 000 Kč 30 507 Kč 31 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 44 490 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 7 577 685 Kč 70 %
0 0 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 50 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 41 800 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 800 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 40 800 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 3 300 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 709 230 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 4 150 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 90 100 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 153 500 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 3 677 120 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 105 650 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 45 800 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 71 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 1 056 250 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 170 890 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 8 050 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 126 060 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 108 200 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 7 950 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 70 580 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 68 415 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 9 110 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 47 500 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 15 800 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 2 350 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 1 450 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 200 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 700 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 11 500 Kč - - - -
7 stravenky 0 Kč 0 Kč 919 680 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 87 600 000 Kč 87 600 000 Kč 3 116 069 Kč 4 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 7 300 000 Kč 7 300 000 Kč 9 305 806 Kč 127 %
2149 0 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 2 516 841 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 640 000 Kč 20 640 000 Kč 9 036 404 Kč 44 %
0 0 0 Kč Navýšení 18 910 000 Kč 8 540 709 Kč 45 %
600 0600 90 000 Kč 90 000 Kč 52 900 Kč 59 %
601 0601 8 380 000 Kč Pokles 440 000 Kč 349 445 Kč 79 %
602 0602 12 170 000 Kč Pokles 1 200 000 Kč 93 350 Kč 8 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 080 000 Kč Navýšení 16 812 500 Kč 21 715 198 Kč 129 %
0 0 5 080 000 Kč 5 080 000 Kč 391 816 Kč 8 %
100 CSOP 0 Kč 0 Kč 7 097 956 Kč - - - -
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 10958000000 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč 0 Kč 810 Kč - - - -
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč 0 Kč 2 717 Kč - - - -
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
2661358000000 2661358000000 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
756 0756 0 Kč 0 Kč 147 032 Kč - - - -
757 0757 0 Kč 0 Kč 42 711 Kč - - - -
807 0807 0 Kč 0 Kč 270 827 Kč - - - -
808 0808 0 Kč 0 Kč 95 228 Kč - - - -
812 0812 0 Kč 0 Kč 59 832 Kč - - - -
813 0813 0 Kč 0 Kč 4 901 Kč - - - -
814 0814 0 Kč 0 Kč 81 001 Kč - - - -
815 0815 0 Kč 0 Kč 2 831 Kč - - - -
816 0816 0 Kč 0 Kč 85 094 Kč - - - -
863 0863 0 Kč 0 Kč 79 941 Kč - - - -
865 0865 0 Kč 0 Kč 44 216 Kč - - - -
866 0866 0 Kč 0 Kč 10 050 Kč - - - -
867 0867 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
871 0871 0 Kč 0 Kč 18 452 Kč - - - -
873 0873 0 Kč 0 Kč 44 782 Kč - - - -
874 0874 0 Kč 0 Kč 31 464 Kč - - - -
875 0875 0 Kč 0 Kč 57 257 Kč - - - -
876 0876 0 Kč 0 Kč 11 600 Kč - - - -
877 0877 0 Kč 0 Kč 474 457 Kč - - - -
878 0878 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč - - - -
879 0879 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč - - - -
882 0882 0 Kč 0 Kč 319 925 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 2 500 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 50 000 Kč 50 000 Kč 4 000 Kč 8 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 056 000 Kč Navýšení 5 404 900 Kč 5 918 609 Kč 110 %
0 0 4 006 000 Kč Navýšení 5 384 900 Kč 4 534 631 Kč 84 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč 0 Kč 6 819 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč 0 Kč 1 348 659 Kč - - - -
601 0601 36 000 Kč Pokles 16 000 Kč 21 500 Kč 134 %
602 0602 14 000 Kč Pokles 4 000 Kč 6 000 Kč 150 %
80001 O M S O 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 3 025 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 71 599 Kč - - - -
3122 0 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 6 240 800 Kč - - - -
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 107 458 200 Kč 107 458 200 Kč 22 120 267 Kč 21 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 365 825 800 Kč Navýšení 461 495 900 Kč 243 184 963 Kč 53 %
0 0 365 825 800 Kč Navýšení 385 691 700 Kč 211 685 138 Kč 55 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 21 805 000 Kč 14 625 737 Kč 67 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 624 975 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 300 000 Kč 80 %
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 14 574 700 Kč 12 246 740 Kč 84 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 0 Kč 0 %
2732239000000 2732239000000 0 Kč Navýšení 1 051 200 Kč 899 152 Kč 86 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 4 089 300 Kč 1 375 500 Kč 34 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 1 656 000 Kč 284 350 Kč 17 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 0 Kč Navýšení 76 800 Kč 76 800 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 58 400 Kč 58 400 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 55 200 Kč 55 200 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 43 000 Kč 18 %
816 0816 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 75 800 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 46 100 Kč 48 %
874 0874 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 43 800 Kč 0 Kč 0 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 25 045 900 Kč 340 900 Kč 1 %
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 4 086 292 Kč - - - -
4251 4251 0 Kč Navýšení 29 929 300 Kč 27 000 000 Kč 90 %
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 1 731 100 Kč 0 Kč 0 %
2732239000000 2732239000000 0 Kč Navýšení 298 200 Kč 0 Kč 0 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81792000000 81792000000 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 100 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 769 941 800 Kč 371 506 809 Kč 48 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 145 564 000 Kč Navýšení 151 244 700 Kč 55 596 733 Kč 37 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 145 564 000 Kč Navýšení 151 127 900 Kč 55 596 733 Kč 37 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 151 127 900 Kč 55 596 733 Kč 37 %
5019 Ostatní platy 120 000 Kč Pokles 105 000 Kč 5 519 Kč 5 %
260000 KTA 120 000 Kč Pokles 105 000 Kč 5 519 Kč 5 %
926 926 80 000 Kč Pokles 65 000 Kč 5 519 Kč 8 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 300 000 Kč Navýšení 9 073 000 Kč 3 546 476 Kč 39 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 638 500 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 638 500 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 378 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 378 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 7 300 000 Kč Navýšení 8 056 500 Kč 3 546 476 Kč 44 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 4 550 000 Kč Pokles 4 462 600 Kč 3 363 336 Kč 75 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 183 140 Kč 73 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 2 470 200 Kč 0 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 6 508 015 Kč 37 %
260000 KTA 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 6 508 015 Kč 37 %
926 926 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 6 508 015 Kč 37 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
260000 KTA 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
5026 Odchodné 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 801 232 Kč 42 %
260000 KTA 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 801 232 Kč 42 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 801 232 Kč 42 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 358 900 Kč Navýšení 42 767 600 Kč 15 928 701 Kč 37 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 41 358 900 Kč Navýšení 42 738 700 Kč 15 928 701 Kč 37 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 343 001 Kč 38 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 38 613 700 Kč 14 585 700 Kč 38 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 170 700 Kč Navýšení 15 653 100 Kč 6 009 244 Kč 38 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 15 170 700 Kč Navýšení 15 642 600 Kč 6 009 244 Kč 38 %
926 926 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 652 344 Kč 36 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 13 842 600 Kč 5 356 900 Kč 39 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 770 000 Kč 770 000 Kč 188 990 Kč 25 %
260000 KTA 770 000 Kč 770 000 Kč 188 990 Kč 25 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 13 795 Kč 20 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 175 195 Kč 25 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 42 000 Kč 42 000 Kč 1 866 Kč 4 %
260000 KTA 42 000 Kč 42 000 Kč 1 866 Kč 4 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 320 000 Kč Pokles 2 263 000 Kč 167 184 Kč 7 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč 300 000 Kč 93 684 Kč 31 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 93 684 Kč 31 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 730 000 Kč 1 730 000 Kč 73 500 Kč 4 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 73 500 Kč 5 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Navýšení 475 000 Kč 12 881 Kč 3 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 425 000 Kč 5 324 Kč 1 %
710 710 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 5 324 Kč 53 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 557 Kč 15 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 770 000 Kč Navýšení 2 148 000 Kč 292 500 Kč 14 %
100000 Odbor kancelář městské části 750 000 Kč Navýšení 2 128 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 128 000 Kč 292 500 Kč 14 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 Kč Navýšení 384 500 Kč 208 445 Kč 54 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 330 000 Kč 154 035 Kč 47 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 060 000 Kč Navýšení 8 251 700 Kč 3 082 037 Kč 37 %
100000 Odbor kancelář městské části 300 000 Kč Navýšení 980 900 Kč 253 453 Kč 26 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
710 710 0 Kč Navýšení 357 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 230 262 Kč 77 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 288 599 Kč 14 %
240000 OSS 2 920 000 Kč Navýšení 3 095 000 Kč 2 378 893 Kč 77 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 3 095 000 Kč 2 378 893 Kč 77 %
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 450 000 Kč Navýšení 562 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 123 792 Kč 44 %
241 241 0 Kč Navýšení 157 800 Kč 123 792 Kč 78 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 549 000 Kč Navýšení 11 419 700 Kč 2 004 183 Kč 18 %
100000 Odbor kancelář městské části 600 000 Kč Navýšení 1 516 200 Kč 106 607 Kč 7 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 1 256 200 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 106 607 Kč 67 %
130000 Odbor majetku a investic 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
913 913 130 000 Kč 130 000 Kč 21 747 Kč 17 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 860 000 Kč 2 860 000 Kč 642 270 Kč 22 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 2 560 000 Kč 2 560 000 Kč 642 270 Kč 25 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 739 829 Kč 34 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 739 829 Kč 34 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 123 799 Kč 32 %
634 634 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 123 799 Kč 32 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč 80 000 Kč 5 000 Kč 6 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 10 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 205 000 Kč 205 000 Kč 5 000 Kč 2 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 5 000 Kč 2 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 200 000 Kč 200 000 Kč 1 690 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 690 Kč 1 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 974 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 974 Kč 99 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 344 000 Kč 344 000 Kč 4 695 Kč 1 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 4 695 Kč 2 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 680 000 Kč Pokles 3 360 000 Kč 327 972 Kč 10 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
80001 O M S O 50 000 Kč 50 000 Kč 20 600 Kč 41 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 20 600 Kč 41 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč 0 Kč 2 587 Kč - - - -
90000 odbor ekonomický 0 Kč 0 Kč 2 587 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 2 587 Kč - - - -
5151 Studená voda 2 303 000 Kč Navýšení 2 389 000 Kč 829 122 Kč 35 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč Pokles 11 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč Pokles 11 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 351 277 Kč 38 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 350 000 Kč Navýšení 1 450 000 Kč 477 845 Kč 33 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
5152 Teplo 195 000 Kč Navýšení 305 000 Kč 65 760 Kč 22 %
130000 Odbor majetku a investic 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 165 000 Kč 65 760 Kč 40 %
5153 Plyn 2 290 000 Kč Pokles 2 190 000 Kč 318 143 Kč 15 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 318 143 Kč 15 %
5154 Elektrická energie 4 000 000 Kč Navýšení 4 025 000 Kč 1 676 835 Kč 42 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 12 806 Kč 85 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 12 806 Kč 85 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 1 164 751 Kč 42 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 495 938 Kč 41 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 107 822 Kč 36 %
5157 Teplá voda 50 000 Kč 50 000 Kč 3 983 Kč 8 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 3 983 Kč 20 %
5161 Služby pošt 4 633 000 Kč 4 633 000 Kč 2 105 804 Kč 45 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 2 105 804 Kč 52 %
260000 KTA 603 000 Kč 603 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 122 300 Kč Navýšení 2 236 300 Kč 910 635 Kč 41 %
240000 OSS 1 642 300 Kč 1 642 300 Kč 694 035 Kč 42 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 22 289 Kč 45 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 671 746 Kč 42 %
260000 KTA 480 000 Kč Navýšení 594 000 Kč 216 600 Kč 36 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 24 000 Kč 30 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 514 000 Kč 192 600 Kč 37 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 336 000 Kč 1 336 000 Kč 752 480 Kč 56 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 481 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 481 Kč - - - -
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 650 000 Kč 650 000 Kč 423 857 Kč 65 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 244 356 Kč 54 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
260000 KTA 90 000 Kč 90 000 Kč 9 174 Kč 10 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 9 174 Kč 11 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
90000 odbor ekonomický 240 000 Kč 240 000 Kč 303 504 Kč 126 %
1009 1009 237 000 Kč 237 000 Kč 302 131 Kč 127 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 810 000 Kč Navýšení 2 753 400 Kč 1 764 129 Kč 64 %
130000 Odbor majetku a investic 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 510 000 Kč Navýšení 535 000 Kč 217 830 Kč 41 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 217 830 Kč 93 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 412 000 Kč 317 421 Kč 77 %
924 924 0 Kč Navýšení 412 000 Kč 317 421 Kč 77 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč Navýšení 1 236 000 Kč 688 000 Kč 56 %
241 241 0 Kč Navýšení 220 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 966 000 Kč 688 000 Kč 71 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 219 700 Kč Navýšení 31 052 300 Kč 6 409 032 Kč 21 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 9 000 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 9 000 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 2 240 681 Kč 18 %
115 115 7 800 000 Kč Pokles 7 722 500 Kč 1 769 628 Kč 23 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
315 315 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 471 053 Kč 10 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 250 000 Kč Pokles 1 127 300 Kč 104 968 Kč 9 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 4 870 Kč 3 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 59 744 Kč 49 %
818 818 500 000 Kč Pokles 343 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
260000 KTA 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 144 066 Kč 40 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 144 066 Kč 40 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 200 000 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 68 637 Kč 7 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 68 637 Kč 7 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 356 648 Kč 45 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 356 648 Kč 45 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 100 000 Kč Navýšení 3 350 000 Kč 1 371 838 Kč 41 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 350 000 Kč 1 371 838 Kč 41 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč Navýšení 140 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč 624 108 Kč 29 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 242 000 Kč 15 %
843 843 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 242 000 Kč 15 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 227 480 Kč 85 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 227 480 Kč 85 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 4 366 300 Kč 363 242 Kč 8 %
909 909 0 Kč Navýšení 4 366 300 Kč 363 242 Kč 8 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 900 000 Kč Navýšení 4 156 700 Kč 818 923 Kč 20 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč 100 000 Kč 1 500 Kč 2 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 1 500 Kč 2 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 468 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 468 300 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 1 800 000 Kč Navýšení 2 190 900 Kč 817 423 Kč 37 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 21 351 Kč 21 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 2 090 900 Kč 796 072 Kč 38 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 11 707 900 Kč Navýšení 11 733 400 Kč 3 864 150 Kč 33 %
100000 Odbor kancelář městské části 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 11 107 900 Kč 11 107 900 Kč 3 741 239 Kč 34 %
924 924 11 107 900 Kč 11 107 900 Kč 3 741 239 Kč 34 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 139 649 200 Kč Pokles 136 639 900 Kč 45 585 629 Kč 33 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč Navýšení 3 120 000 Kč 1 233 007 Kč 40 %
710 710 0 Kč Navýšení 360 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 800 989 Kč 41 %
910 910 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 432 018 Kč 54 %
130000 Odbor majetku a investic 1 322 000 Kč 1 322 000 Kč 555 031 Kč 42 %
813 813 20 000 Kč 20 000 Kč 4 447 Kč 22 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 359 986 Kč 80 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 700 000 Kč 700 000 Kč 190 598 Kč 27 %
150000 150000 1 652 000 Kč Pokles 1 553 800 Kč 100 708 Kč 6 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 100 708 Kč 20 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 652 000 Kč Pokles 568 800 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 1 284 100 Kč 44 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 100 Kč 44 000 Kč 3 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 435 000 Kč Pokles 15 400 000 Kč 5 632 958 Kč 37 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 32 000 Kč 8 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 15 000 000 Kč 5 600 958 Kč 37 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 8 280 500 Kč Pokles 7 868 500 Kč 3 182 148 Kč 40 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 7 930 500 Kč Pokles 7 518 500 Kč 3 182 148 Kč 42 %
260000 KTA 900 000 Kč Navýšení 924 800 Kč 279 367 Kč 30 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 700 000 Kč Pokles 695 000 Kč 279 367 Kč 40 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 250 000 Kč 250 000 Kč 133 560 Kč 53 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 133 560 Kč 53 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 8 285 000 Kč Pokles 8 205 000 Kč 2 354 568 Kč 29 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 7 235 000 Kč 2 346 649 Kč 32 %
634 634 950 000 Kč Pokles 900 000 Kč 7 919 Kč 1 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 725 000 Kč Navýšení 6 859 700 Kč 635 413 Kč 9 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 150 042 Kč 10 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 140 000 Kč 4 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 1 065 100 Kč 278 371 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 67 000 Kč 22 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 3 105 000 Kč Pokles 2 840 300 Kč 642 300 Kč 23 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 049 300 Kč 445 100 Kč 22 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 0 Kč 0 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 197 200 Kč 64 %
370000 Kancelář starosty 844 300 Kč Pokles 821 200 Kč 58 020 Kč 7 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 400 000 Kč 400 000 Kč 36 845 Kč 9 %
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 452 000 Kč Pokles 1 447 000 Kč 153 335 Kč 11 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 345 000 Kč 153 335 Kč 11 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 2 155 000 Kč Navýšení 2 512 000 Kč 242 936 Kč 10 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 37 500 Kč 12 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 186 894 Kč 19 %
539 539 400 000 Kč Pokles 392 000 Kč 18 542 Kč 5 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 385 000 Kč Pokles 205 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 4 060 000 Kč Pokles 2 412 600 Kč 1 152 157 Kč 48 %
440 440 905 000 Kč 905 000 Kč 232 417 Kč 26 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 094 200 Kč 919 740 Kč 84 %
440 440 450 000 Kč Pokles 413 400 Kč 0 Kč 0 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 76 615 000 Kč Pokles 72 649 000 Kč 27 339 201 Kč 38 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
241 241 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč -7 163 Kč -0 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč -7 163 Kč -1 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
7 stravenky 3 719 500 Kč 3 719 500 Kč 1 785 414 Kč 48 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 1 785 414 Kč 50 %
80001 O M S O 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 21 175 Kč 7 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 222 700 Kč 13 500 Kč 6 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 13 500 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 45 125 000 Kč Navýšení 45 476 400 Kč 1 531 576 Kč 3 %
100000 Odbor kancelář městské části 470 000 Kč Pokles 450 000 Kč 7 344 Kč 2 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 7 344 Kč 2 %
130000 Odbor majetku a investic 10 700 000 Kč Pokles 10 048 000 Kč 704 970 Kč 7 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 16 940 Kč 8 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 348 000 Kč 688 030 Kč 7 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 121 018 Kč 7 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 500 000 Kč Navýšení 1 541 100 Kč 189 466 Kč 12 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 21 884 Kč 2 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 120 000 Kč 120 000 Kč 50 473 Kč 42 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 50 473 Kč 42 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 56 000 Kč 21 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 15 500 000 Kč Navýšení 16 450 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 14 885 000 Kč Pokles 14 773 000 Kč 319 178 Kč 2 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
5172 Programové vybavení 240 000 Kč 240 000 Kč 21 580 Kč 9 %
240000 OSS 240 000 Kč 240 000 Kč 21 580 Kč 9 %
924 924 240 000 Kč 240 000 Kč 21 580 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 595 000 Kč Navýšení 915 600 Kč 101 907 Kč 11 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 99 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 85 000 Kč Navýšení 301 000 Kč 43 405 Kč 14 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 16 152 Kč 54 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 50 000 Kč Navýšení 251 000 Kč 27 253 Kč 11 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 480 000 Kč 480 000 Kč 58 502 Kč 12 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 3 636 000 Kč Pokles 3 590 000 Kč 494 958 Kč 14 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 212 397 Kč 21 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 212 397 Kč 21 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč 580 000 Kč 56 695 Kč 10 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 56 695 Kč 20 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 230 000 Kč 230 000 Kč 87 925 Kč 38 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 85 775 Kč 43 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Navýšení 205 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 380 000 Kč 380 000 Kč 22 833 Kč 6 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 1 222 Kč 1 %
370000 Kancelář starosty 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 120 000 Kč 120 000 Kč 30 713 Kč 26 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 30 713 Kč 31 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 436 000 Kč Pokles 370 000 Kč 43 417 Kč 12 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 39 695 Kč 17 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 120 000 Kč 120 000 Kč 21 973 Kč 18 %
440 440 120 000 Kč 120 000 Kč 21 973 Kč 18 %
7 stravenky 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 10 000 Kč 10 000 Kč 4 005 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 4 005 Kč 40 %
5176 Účastnické poplatky na konference 90 000 Kč Navýšení 155 500 Kč 74 185 Kč 48 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 KTA 90 000 Kč Navýšení 140 000 Kč 58 735 Kč 42 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 7 200 Kč 36 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 51 535 Kč 43 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 570 000 Kč Pokles 564 300 Kč 184 263 Kč 33 %
260000 KTA 450 000 Kč 450 000 Kč 95 518 Kč 21 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 95 518 Kč 32 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
634 634 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 352 146 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 352 146 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 278 000 Kč Navýšení 288 100 Kč 29 177 Kč 10 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 278 000 Kč 278 000 Kč 19 077 Kč 7 %
926 926 278 000 Kč 278 000 Kč 19 077 Kč 7 %
370002 Investice - kluziště 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
5194 Věcné dary 1 202 000 Kč Navýšení 1 528 500 Kč 131 082 Kč 9 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
260000 KTA 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč Navýšení 149 000 Kč 5 700 Kč 4 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 255 000 Kč 255 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 160 000 Kč 160 000 Kč 12 397 Kč 8 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 12 397 Kč 8 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 386 000 Kč 12 100 Kč 3 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 12 100 Kč 8 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 487 000 Kč 487 000 Kč 99 375 Kč 20 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 99 375 Kč 20 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
260000 KTA 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 607 000 Kč 70 000 Kč 12 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 594 000 Kč 60 000 Kč 10 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 334 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 10 000 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 10 000 Kč 77 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 038 800 Kč 458 800 Kč 44 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč Navýšení 958 800 Kč 448 800 Kč 47 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 25 000 Kč 11 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 1 978 000 Kč 1 156 000 Kč 58 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Navýšení 755 000 Kč 120 000 Kč 16 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 055 000 Kč 938 000 Kč 89 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 16 000 Kč 57 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 50 000 Kč 56 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 53 000 Kč 84 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 615 000 Kč Navýšení 7 727 900 Kč 3 485 500 Kč 45 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 705 000 Kč Navýšení 2 181 000 Kč 700 000 Kč 32 %
434 434 200 000 Kč Pokles 156 000 Kč 80 000 Kč 51 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 440 000 Kč 65 000 Kč 5 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 585 000 Kč 555 000 Kč 95 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 1 529 600 Kč 46 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 1 529 600 Kč 46 %
370000 Kancelář starosty 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 760 000 Kč Navýšení 1 119 000 Kč 588 000 Kč 53 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 15 000 Kč 33 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 64 000 Kč 28 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 10 000 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 118 000 Kč 92 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 20 000 Kč 44 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 759 500 Kč 463 100 Kč 61 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 433 100 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 805 000 Kč 201 000 Kč 25 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 654 000 Kč 50 000 Kč 8 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 400 000 Kč Pokles 1 423 400 Kč 66 000 Kč 5 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 5 150 000 Kč Pokles 600 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 25 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 211 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 363 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 600 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 300 000 Kč Pokles 121 600 Kč 36 000 Kč 30 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 85 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 156 008 000 Kč Pokles 149 267 300 Kč 77 810 349 Kč 52 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Pokles 32 601 000 Kč 18 872 999 Kč 58 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 32 601 000 Kč 18 872 999 Kč 58 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 3 494 000 Kč 58 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 3 494 000 Kč 58 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 2 115 000 Kč 54 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 2 115 000 Kč 54 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 13 207 300 Kč Pokles 6 099 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 903 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 907 300 Kč Pokles 5 196 300 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 2 680 500 Kč 52 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 2 680 500 Kč 52 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 6 260 000 Kč 51 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 6 260 000 Kč 51 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 5 304 500 Kč 2 837 500 Kč 53 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 304 500 Kč 2 837 500 Kč 53 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 5 574 000 Kč 53 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 5 574 000 Kč 53 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 5 983 000 Kč 3 073 000 Kč 51 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 5 983 000 Kč 3 073 000 Kč 51 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 144 300 Kč 53 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 144 300 Kč 53 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 3 895 000 Kč 54 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 3 895 000 Kč 54 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 3 299 000 Kč 52 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 3 299 000 Kč 52 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 6 660 000 Kč 51 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 6 660 000 Kč 51 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 3 162 000 Kč 53 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 3 162 000 Kč 53 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 780 250 Kč 59 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 780 250 Kč 59 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 685 000 Kč 58 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 685 000 Kč 58 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 655 500 Kč 58 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 655 500 Kč 58 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 1 307 500 Kč 744 000 Kč 57 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 307 500 Kč 744 000 Kč 57 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 3 072 500 Kč 53 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 3 072 500 Kč 53 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 3 266 900 Kč 1 735 200 Kč 53 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 266 900 Kč 1 735 200 Kč 53 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 1 452 500 Kč 825 500 Kč 57 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 1 427 500 Kč 800 500 Kč 56 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 951 350 Kč 55 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 951 350 Kč 55 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 1 469 100 Kč 821 300 Kč 56 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 469 100 Kč 821 300 Kč 56 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 651 750 Kč 58 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 651 750 Kč 58 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 1 564 100 Kč 53 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 1 564 100 Kč 53 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 762 000 Kč 57 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 1 295 200 Kč 732 600 Kč 57 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 295 200 Kč 732 600 Kč 57 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 50 547 100 Kč 18 782 325 Kč 37 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 23 740 700 Kč 14 625 737 Kč 62 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 740 700 Kč 14 625 737 Kč 62 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 0 Kč 0 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 0 Kč 0 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732239000000 2732239000000 0 Kč Navýšení 1 051 200 Kč 899 152 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 051 200 Kč 899 152 Kč 86 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 0 Kč Navýšení 1 488 300 Kč 793 750 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 771 300 Kč 76 800 Kč 10 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 2 145 800 Kč 284 816 Kč 13 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 919 300 Kč 58 400 Kč 3 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 1 246 600 Kč 275 495 Kč 22 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 026 300 Kč 55 200 Kč 5 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
808 0808 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 0 Kč 0 %
812 0812 0 Kč Navýšení 1 344 100 Kč 30 000 Kč 2 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 314 100 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
813 0813 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 0 Kč 0 %
814 0814 0 Kč Navýšení 1 321 900 Kč 80 000 Kč 6 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 241 900 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 2 015 800 Kč 867 861 Kč 43 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 190 900 Kč 43 000 Kč 4 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
816 0816 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 75 800 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 75 800 Kč 3 %
863 0863 0 Kč Navýšení 1 187 700 Kč 126 988 Kč 11 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 46 100 Kč 4 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
865 0865 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 0 Kč 0 %
866 0866 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 0 Kč 0 %
867 0867 0 Kč Navýšení 233 300 Kč 5 447 Kč 2 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
869 0869 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 0 Kč 0 %
871 0871 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 0 Kč 0 %
873 0873 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 0 Kč 0 %
874 0874 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 120 000 Kč 15 %
440 440 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 120 000 Kč 15 %
875 0875 0 Kč Navýšení 606 900 Kč 285 720 Kč 47 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 100 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 442 200 Kč 4 788 Kč 1 %
440 440 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
877 0877 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 0 Kč 0 %
878 0878 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 0 Kč 0 %
879 0879 0 Kč Navýšení 475 100 Kč 50 700 Kč 11 %
440 440 0 Kč Navýšení 424 400 Kč 0 Kč 0 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
880 0880 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 0 Kč 0 %
882 0882 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 1 931 400 Kč 1 881 400 Kč 97 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 770 000 Kč Navýšení 1 838 000 Kč 1 823 000 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 88 400 Kč 58 400 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 88 400 Kč 58 400 Kč 66 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 11 732 500 Kč 13 974 743 Kč 119 %
0 0 0 Kč 0 Kč 1 664 444 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 636 084 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 28 360 Kč - - - -
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 10958000000 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
2661358000000 2661358000000 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
5348 0 5348 0 Kč 0 Kč 4 070 092 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 116 480 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 2 999 435 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 954 177 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 14 000 Kč 14 000 Kč 1 000 Kč 7 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
430000 Odbor bytů a privatizace 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000 Kč Navýšení 52 000 Kč 43 500 Kč 84 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 28 773 Kč 100 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
110 110 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 773 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 773 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 590 000 Kč Navýšení 1 740 000 Kč 1 455 713 Kč 84 %
260000 KTA 1 590 000 Kč Navýšení 1 740 000 Kč 1 455 713 Kč 84 %
926 926 90 000 Kč 90 000 Kč 20 872 Kč 23 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 1 650 000 Kč 1 434 841 Kč 87 %
5492 Dary obyvatelstvu 105 000 Kč Navýšení 140 500 Kč 60 418 Kč 43 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 20 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 20 %
80001 O M S O 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 463 000 Kč Navýšení 7 410 700 Kč 2 205 140 Kč 30 %
260000 KTA 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 721 400 Kč 12 800 Kč 1 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 721 400 Kč 12 800 Kč 1 %
7 stravenky 5 133 000 Kč Navýšení 5 359 300 Kč 2 192 340 Kč 41 %
926 926 192 000 Kč 192 000 Kč 14 460 Kč 8 %
926 926 4 941 000 Kč Navýšení 5 167 300 Kč 2 177 880 Kč 42 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 239 023 Kč 31 %
5901 Nespecifikované rezervy 2 900 000 Kč Navýšení 31 694 000 Kč 0 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 2 900 000 Kč Navýšení 30 345 100 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 4 298 600 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 2 900 000 Kč Navýšení 26 046 500 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 23 700 Kč 8 368 Kč 35 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 3 768 Kč 24 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
6111 Programové vybavení 22 700 000 Kč Pokles 9 730 800 Kč 118 580 Kč 1 %
150000 150000 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180039 Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 0 Kč Navýšení 580 800 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 580 800 Kč 0 Kč 0 %
240019 Licence pro Backup 2 247 300 Kč 2 247 300 Kč 118 580 Kč 5 %
924 924 2 247 300 Kč 2 247 300 Kč 118 580 Kč 5 %
240025 240025 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 0 Kč 0 %
240027 Informační portály Prahy 5 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240028 Digitalizace oběhu dokumentů 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240029 Portál pracovníka 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240030 Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240031 Dogitalizace služeb pro podnikatle 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240032 Obnova switchů a wifi 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240033 Zálohování dat 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
240034 Datacentrum portál 402 700 Kč 402 700 Kč 0 Kč 0 %
924 924 402 700 Kč 402 700 Kč 0 Kč 0 %
240035 Nákup platebního automatu 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240037 Serverovna nám. 14. října 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240038 Mobilní aplikace 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 329 390 500 Kč Navýšení 492 862 400 Kč 62 614 793 Kč 13 %
130000 Odbor majetku a investic 8 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 2 096 508 Kč 17 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 130084 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
130096 ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 30 800 000 Kč Navýšení 79 600 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 30 800 000 Kč Navýšení 79 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
818 818 30 000 000 Kč Pokles 177 700 Kč 177 655 Kč 100 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 10 103 965 Kč 23 %
818 818 35 000 000 Kč Navýšení 44 822 300 Kč 10 103 965 Kč 23 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
418 418 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 14 000 000 Kč Pokles 11 686 100 Kč 0 Kč 0 %
918 918 14 000 000 Kč Pokles 11 686 100 Kč 0 Kč 0 %
130213 Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 4 000 000 Kč Pokles 2 464 700 Kč 0 Kč 0 %
818 818 4 000 000 Kč Pokles 2 464 700 Kč 0 Kč 0 %
130223 Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 1 500 000 Kč Navýšení 1 535 600 Kč 762 569 Kč 50 %
518 518 1 500 000 Kč Navýšení 1 535 600 Kč 762 569 Kč 50 %
130225 ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 1 000 000 Kč Navýšení 5 382 200 Kč 2 889 230 Kč 54 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 5 382 200 Kč 2 889 230 Kč 54 %
130226 ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 760 000 Kč 760 000 Kč 726 000 Kč 96 %
418 418 760 000 Kč 760 000 Kč 726 000 Kč 96 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130228 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení 200 000 Kč Pokles 92 800 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 92 800 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 303 014 Kč 1 %
418 418 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 303 014 Kč 1 %
130231 130231 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 652 000 Kč 0 Kč 0 %
130232 130232 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180002 Obnova a rekonstrukce křišť 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
218 218 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
180003 Vybudování parku Na pláni 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
218 218 500 000 Kč Pokles 493 500 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 500 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
218 218 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180007 SEN MŠ Beníškové 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 1 500 000 Kč Pokles 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 500 000 Kč Pokles 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy 2 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 200 000 Kč Pokles 42 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 42 000 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 900 000 Kč Pokles 1 862 500 Kč 98 010 Kč 5 %
818 818 1 900 000 Kč Pokles 1 862 500 Kč 98 010 Kč 5 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov 42 000 000 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 25 570 631 Kč 57 %
818 818 42 000 000 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 25 570 631 Kč 57 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu 800 000 Kč 800 000 Kč 7 875 Kč 1 %
818 818 800 000 Kč 800 000 Kč 7 875 Kč 1 %
180033 Vybudování chlazení v objektech úřadu 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180037 Pavilon v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 336 598 Kč 6 %
818 818 2 000 000 Kč Navýšení 6 000 000 Kč 336 598 Kč 6 %
180039 Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 1 800 000 Kč Pokles 1 209 500 Kč 95 536 Kč 8 %
918 918 1 800 000 Kč Pokles 1 209 500 Kč 95 536 Kč 8 %
180040 Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180041 Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 2 000 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 0 Kč 0 %
180042 MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180043 Tělocvična a hřiště Beníškové 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 119 790 Kč 5 %
418 418 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 119 790 Kč 5 %
180044 Bytový dům - družstevní bydlení (PD) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180045 Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
180047 180047 0 Kč Navýšení 2 871 900 Kč 520 945 Kč 18 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 871 900 Kč 520 945 Kč 18 %
180048 180048 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180049 180049 0 Kč Navýšení 2 119 200 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 2 119 200 Kč 0 Kč 0 %
180050 180050 0 Kč Navýšení 1 663 300 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 1 663 300 Kč 0 Kč 0 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240035 Nákup platebního automatu 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
240036 Rekonstrukce datové sítě nám. 14.