Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 19 455 000 Kč Navýšení 27 432 000 Kč 16 235 113 Kč 59 %
Odbor přípravy realizace investic 21 500 000 Kč Navýšení 23 485 000 Kč 15 403 311 Kč 66 %
Odbor školství 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 18 456 042 Kč 92 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 5 591 600 Kč 39 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
Odbor Kancelář městské části 1 010 000 Kč Pokles 720 000 Kč 77 433 Kč 11 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 193 600 Kč 74 %
Odbor informatiky 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 79 814 400 Kč Navýšení 89 047 500 Kč 56 643 868 Kč 64 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Raudnitzův dům 66 000 000 Kč Navýšení 74 814 200 Kč 52 501 765 Kč 70 %
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 24 000 000 Kč Navýšení 44 382 400 Kč 30 265 416 Kč 68 %
430000 0 Kč Navýšení 21 895 100 Kč 21 895 000 Kč 100 %
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 15 000 000 Kč Navýšení 20 450 600 Kč 13 013 724 Kč 64 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 052 840 Kč 97 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 2 558 575 Kč 23 %
ZŠ Smíchov CITY 10 000 000 Kč Navýšení 10 410 000 Kč 10 207 550 Kč 98 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 5 184 785 Kč 52 %
81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
180034 0 Kč Navýšení 7 629 300 Kč 5 150 568 Kč 68 %
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 20 159 Kč 0 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
ZŠ Smíchov - přístavba dílen 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 1 312 051 Kč 19 %
Obnova a rekonstrukce hřišť 10 000 000 Kč Pokles 6 912 200 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 659 706 Kč 100 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 5 000 000 Kč Navýšení 6 600 000 Kč 162 140 Kč 2 %
180035 0 Kč Navýšení 6 378 800 Kč 6 282 891 Kč 98 %
Participativní rozpočet 6 000 000 Kč Pokles 5 877 300 Kč 402 930 Kč 7 %
90000 0 Kč Navýšení 5 084 300 Kč 150 000 Kč 3 %
Poštovka DPS 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 444 530 Kč 29 %
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 5 566 068 Kč 121 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 4 200 000 Kč Navýšení 4 456 200 Kč 1 452 464 Kč 33 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 3 500 000 Kč Navýšení 4 027 700 Kč 3 985 990 Kč 99 %
81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 198 440 Kč 5 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování chlazení 4 000 000 Kč Pokles 3 256 000 Kč 39 325 Kč 1 %
Nákup městského mobiliáře 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
Programové vybavení 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 500 000 Kč Navýšení 2 866 500 Kč 1 162 552 Kč 41 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 1 740 378 Kč 65 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 634 040 Kč 25 %
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
PD Hřiště Hlubočepy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 73 689 Kč 3 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 356 950 Kč 17 %
Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 570 Kč 1 %
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Navýšení 1 799 400 Kč 1 618 482 Kč 90 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 3 000 000 Kč Pokles 1 678 700 Kč 278 300 Kč 17 %
Licence 2 000 000 Kč Pokles 1 628 000 Kč 343 882 Kč 21 %
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 107 690 Kč 7 %
OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 490 821 Kč 99 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Vestavba bytového objektu Svornosti 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 1 450 000 Kč Pokles 1 420 000 Kč 499 004 Kč 35 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 278 300 Kč 21 %
Vybudování parku Na Pláni 1 660 000 Kč Pokles 1 160 000 Kč 1 052 700 Kč 91 %
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180040 0 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 0 Kč 0 %
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 41 624 Kč 4 %
Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 0 Kč 0 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie - školství 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 263 296 Kč 32 %
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 1 165 000 Kč Pokles 707 000 Kč 0 Kč 0 %
757 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
876 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
869 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
873 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 800 000 Kč Pokles 653 600 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 1 000 000 Kč Pokles 633 500 Kč 0 Kč 0 %
180037 0 Kč Navýšení 562 700 Kč 112 530 Kč 20 %
Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
HW pro digitalizaci stavebního úřadu 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
866 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 1 000 000 Kč Pokles 431 200 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 114 950 Kč 27 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 393 300 Kč 0 Kč 0 %
240024 0 Kč Navýšení 372 000 Kč 0 Kč 0 %
815 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Dohledový pult na recepci Štefánikova 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
1548 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Nákup kancelářské techniky 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
867 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 1 000 000 Kč Pokles 147 900 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 120 331 Kč 100 %
180038 0 Kč Navýšení 119 700 Kč 119 677 Kč 100 %
875 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
180039 0 Kč Navýšení 107 000 Kč 0 Kč 0 %
236 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
813 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
Letohrádek Portheimka č.p.68 554 000 Kč Pokles 54 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
15328000000 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130193 0 Kč 0 Kč -1 974 498 Kč - - - -
400020 0 Kč 0 Kč -20 976 Kč - - - -
130084 0 Kč 0 Kč -5 566 068 Kč - - - -
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Bydlení pro seniory Hlubočepy 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Instalace nových zábran 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Motolské rybníky a park Motolka 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
PD krytu CO Motol 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce systémové kabeláže 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Beníškové 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Nám. 14. října 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výměna požárních ústředen systému 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Zbudování záložního energetického zdroje 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 343 182 600 Kč Navýšení 424 269 000 Kč 207 351 141 Kč 49 %