Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %