Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Doprava / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 17 957 299 Kč 76 %
  
Odbor územního rozvoje 150000 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 2 017 687 Kč 56 %
  
Bezpečný přechod - Smart Cities 80727000000 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %
  
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 130133 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
  
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
  
180040 180040 0 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 130216 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
Celkem 23 103 300 Kč Navýšení 30 922 200 Kč 21 474 013 Kč 69 %