Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Doprava / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Bezpečný přechod - Smart Cities 80727000000 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 130133 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 130216 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 15 950 000 Kč Navýšení 20 670 900 Kč 10 845 458 Kč 52 %
  
Odbor územního rozvoje 150000 5 596 000 Kč Navýšení 6 603 000 Kč 837 779 Kč 13 %
Celkem 23 103 300 Kč Navýšení 29 834 400 Kč 11 689 239 Kč 39 %