Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0 Kč 0 Kč 7 061 331 Kč - - - -
  
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
  
90000 90000 3 460 000 Kč Navýšení 57 813 700 Kč 1 958 584 Kč 3 %
  
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
  
808 808 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
  
877 877 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
  
874 874 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
  
340008 340008 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
  
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
  
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
  
370008 370008 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
  
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 100 984 Kč 95 %
  
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
  
2661601000000 2661601000000 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
  
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
  
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
  
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
  
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
  
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
  
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
  
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
  
6402 6402 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
  
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
  
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 200 000 Kč 200 000 Kč 96 419 Kč 48 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
  
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 2621402000000 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Celkem 5 795 000 Kč Navýšení 61 266 500 Kč 10 891 073 Kč 18 %