Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Raudnitzův dům 80750000117 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 17 000 000 Kč Pokles 16 009 300 Kč 11 983 540 Kč 75 %
  
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 15 000 000 Kč Navýšení 21 087 800 Kč 20 806 291 Kč 99 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Odbor územního rozvoje 150000 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 5 000 000 Kč Navýšení 6 600 000 Kč 2 845 081 Kč 43 %
  
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 180019 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 4 501 266 Kč 60 %
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Poštovka DPS 130178 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
  
Vestavba bytového objektu Svornosti 180018 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
  
430000 430000 4 010 000 Kč Navýšení 25 905 000 Kč 25 158 975 Kč 97 %
  
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 3 002 000 Kč Pokles 2 972 000 Kč 760 402 Kč 26 %
  
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 180021 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 180020 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Navýšení 1 799 400 Kč 1 769 778 Kč 98 %
  
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
  
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
  
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 1 000 000 Kč Pokles 391 900 Kč 114 950 Kč 29 %
  
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 180025 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
  
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 180017 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 180023 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 1 000 000 Kč Pokles 93 300 Kč 0 Kč 0 %
  
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 297 120 Kč 100 %
  
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 1 242 819 Kč 68 %
  
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 180022 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 180024 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
  
0 0 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
  
180037 180037 0 Kč Navýšení 589 700 Kč 234 256 Kč 40 %
  
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 4 494 561 Kč 26 %
Celkem 185 035 000 Kč Navýšení 221 058 500 Kč 174 311 904 Kč 79 %