Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 202 056 Kč 25 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
  
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
  
430000 430000 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 243 200 Kč 6 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 825 361 Kč 57 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
  
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 1 917 786 Kč 21 %
  
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
  
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 2 768 553 Kč 16 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 187 399 Kč 1 %
  
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 180025 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 180017 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 180019 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 180023 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 3 002 000 Kč 3 002 000 Kč 273 910 Kč 9 %
  
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 180021 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 90 000 Kč 90 000 Kč 3 710 Kč 4 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 17 000 000 Kč Pokles 15 900 800 Kč 2 226 648 Kč 14 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 800 000 Kč 800 000 Kč 68 293 Kč 9 %
  
Odbor územního rozvoje 150000 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 673 740 Kč 7 %
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Poštovka DPS 130178 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Raudnitzův dům 80750000117 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 14 982 906 Kč 23 %
  
Vestavba bytového objektu Svornosti 180018 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 180022 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 180024 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 4 840 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 180020 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 185 035 000 Kč Navýšení 195 011 300 Kč 27 413 143 Kč 14 %