Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
  
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
  
430000 430000 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 485 200 Kč 12 %
  
180037 180037 0 Kč Navýšení 214 200 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 4 857 192 Kč 97 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
  
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 499 004 Kč 34 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
  
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 3 500 000 Kč Navýšení 3 997 700 Kč 1 390 304 Kč 35 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 5 000 000 Kč Navýšení 7 600 000 Kč 150 040 Kč 2 %
  
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 15 000 000 Kč Navýšení 20 334 700 Kč 11 268 585 Kč 55 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 114 950 Kč 27 %
  
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 1 197 446 Kč 7 %
  
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 180025 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 180017 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 180019 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 180023 1 000 000 Kč Pokles 785 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 3 002 000 Kč Pokles 2 982 000 Kč 465 072 Kč 16 %
  
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 180021 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 17 000 000 Kč Navýšení 20 689 700 Kč 7 510 247 Kč 36 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 800 000 Kč 800 000 Kč 121 910 Kč 15 %
  
Odbor územního rozvoje 150000 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 1 653 221 Kč 17 %
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Poštovka DPS 130178 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 202 267 Kč 24 %
  
Raudnitzův dům 80750000117 66 000 000 Kč Navýšení 67 648 200 Kč 37 189 614 Kč 55 %
  
Vestavba bytového objektu Svornosti 180018 5 000 000 Kč Pokles 1 644 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 180022 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 180024 600 000 Kč Pokles 330 600 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 650 234 Kč 40 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 1 000 000 Kč Pokles 393 300 Kč 0 Kč 0 %
  
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 180020 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 185 035 000 Kč Navýšení 204 260 700 Kč 78 057 212 Kč 38 %