Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Zdravotnictví / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
390000 390000 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 217 500 Kč 44 %
Celkem 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 217 500 Kč 44 %