Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
260000 260000 261 894 000 Kč Navýšení 269 149 500 Kč 120 215 690 Kč 45 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %
  
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 11 052 840 Kč 93 %
  
Odbor informatiky 240000 29 567 500 Kč Navýšení 29 693 500 Kč 9 829 477 Kč 33 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 5 998 902 Kč 100 %
  
7 7 10 257 900 Kč 10 257 900 Kč 5 182 233 Kč 51 %
  
370002 370002 6 400 000 Kč Pokles 6 349 300 Kč 1 972 542 Kč 31 %
  
100001 100001 2 720 000 Kč Pokles 654 300 Kč 654 178 Kč 100 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 513 359 Kč 4 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 496 373 Kč 36 %
  
Licence 240004 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
  
0 0 0 Kč 0 Kč 308 609 Kč - - - -
  
90000 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
  
260001 260001 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 137 292 Kč 19 %
  
Vybudování chlazení 180033 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
  
370001 370001 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
  
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 16 663 Kč 3 %
  
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 2541098000000 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
  
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
  
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 218 000 Kč 0 Kč 0 %
  
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
  
260003 260003 0 Kč Navýšení 2 065 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Programové vybavení 240019 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Nákup kancelářské techniky 160012 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
HW pro digitalizaci stavebního úřadu 240023 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Instalace nových zábran 180030 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
PD krytu CO Motol 180032 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce systémové kabeláže 180027 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 180029 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úprava sítě - Štefánikova 21 240022 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 180028 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výměna požárních ústředen systému 180026 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zbudování záložního energetického zdroje 180031 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
170002 170002 0 Kč 0 Kč -5 000 Kč - - - -
Celkem 397 208 800 Kč Navýšení 414 416 900 Kč 168 650 705 Kč 41 %