Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
7 7 10 257 900 Kč Navýšení 11 014 000 Kč 6 188 710 Kč 56 %
  
0 0 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
  
90000 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
  
100001 100001 2 720 000 Kč Pokles 654 300 Kč 654 178 Kč 100 %
  
260000 260000 261 894 000 Kč Navýšení 275 904 600 Kč 157 624 162 Kč 57 %
  
370002 370002 6 400 000 Kč Pokles 6 349 300 Kč 2 566 319 Kč 40 %
  
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
  
370001 370001 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
  
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 29 065 Kč 4 %
  
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 218 000 Kč 0 Kč 0 %
  
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
  
260001 260001 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 156 072 Kč 22 %
  
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
  
260003 260003 0 Kč Navýšení 2 065 700 Kč 491 427 Kč 24 %
  
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Licence 240004 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 36 671 400 Kč Navýšení 36 761 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %
  
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 107 690 Kč 7 %
  
Programové vybavení 240019 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 11 052 840 Kč 93 %
  
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 2541098000000 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
  
Nákup kancelářské techniky 160012 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 1 355 451 Kč 9 %
  
HW pro digitalizaci stavebního úřadu 240023 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Instalace nových zábran 180030 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor informatiky 240000 29 567 500 Kč Navýšení 29 873 500 Kč 13 736 170 Kč 46 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 550 648 Kč 40 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 5 998 902 Kč 100 %
  
PD krytu CO Motol 180032 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce systémové kabeláže 180027 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 180029 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úprava sítě - Štefánikova 21 240022 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 180028 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování chlazení 180033 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 300 000 Kč Pokles 95 500 Kč 0 Kč 0 %
  
Výměna požárních ústředen systému 180026 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zbudování záložního energetického zdroje 180031 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 397 208 800 Kč Navýšení 421 913 600 Kč 218 419 046 Kč 52 %