Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Raudnitzův dům 80750000117 66 000 000 Kč Navýšení 74 814 200 Kč 52 501 765 Kč 70 %
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 24 000 000 Kč Navýšení 44 382 400 Kč 30 265 416 Kč 68 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 21 895 100 Kč 21 895 000 Kč 100 %
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 15 000 000 Kč Navýšení 20 450 600 Kč 13 013 724 Kč 64 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 052 840 Kč 97 %
ZŠ Smíchov CITY 130229 10 000 000 Kč Navýšení 10 410 000 Kč 10 207 550 Kč 98 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 81231000097 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 659 706 Kč 100 %
180035 180035 0 Kč Navýšení 6 378 800 Kč 6 282 891 Kč 98 %
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 2621402000000 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 5 566 068 Kč 121 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 5 184 785 Kč 52 %
180034 180034 0 Kč Navýšení 7 629 300 Kč 5 150 568 Kč 68 %
15328000000 15328000000 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 3 500 000 Kč Navýšení 4 027 700 Kč 3 985 990 Kč 99 %
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 3 405 031 Kč 20 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 80506000000 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 2 558 575 Kč 23 %
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 340033 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 1 740 378 Kč 65 %
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Navýšení 1 799 400 Kč 1 618 482 Kč 90 %
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 130212 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 490 821 Kč 99 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 410036 4 200 000 Kč Navýšení 4 456 200 Kč 1 452 464 Kč 33 %
Poštovka DPS 130178 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 444 530 Kč 29 %
ZŠ Smíchov - přístavba dílen 130225 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 1 312 051 Kč 19 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 80438000000 500 000 Kč Navýšení 2 866 500 Kč 1 162 552 Kč 41 %
Vybudování parku Na Pláni 180003 1 660 000 Kč Pokles 1 160 000 Kč 1 052 700 Kč 91 %
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
OPPPR - MŠ Lohniského 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 81010000162 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 634 040 Kč 25 %
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 1 450 000 Kč Pokles 1 420 000 Kč 499 004 Kč 35 %
866 866 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
Participativní rozpočet 410035 6 000 000 Kč Pokles 5 877 300 Kč 402 930 Kč 7 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 410063 4 000 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 356 950 Kč 17 %
Licence 240004 2 000 000 Kč Pokles 1 628 000 Kč 343 882 Kč 21 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 130197 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
815 815 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 130103 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 130226 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 278 300 Kč 21 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 3 000 000 Kč Pokles 1 678 700 Kč 278 300 Kč 17 %
Výdaje na průzkumy, studie - školství 130227 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 263 296 Kč 32 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 198 440 Kč 5 %
867 867 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 2541137000000 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 5 000 000 Kč Navýšení 6 600 000 Kč 162 140 Kč 2 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 5 084 300 Kč 150 000 Kč 3 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 120 331 Kč 100 %
180038 180038 0 Kč Navýšení 119 700 Kč 119 677 Kč 100 %
Nákup kancelářské techniky 160012 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 114 950 Kč 27 %
180037 180037 0 Kč Navýšení 562 700 Kč 112 530 Kč 20 %
875 875 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 107 690 Kč 7 %
236 236 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
PD Hřiště Hlubočepy 80901000000 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 73 689 Kč 3 %
Odbor územního rozvoje 150000 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 180025 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 41 624 Kč 4 %
Vybudování chlazení 180033 4 000 000 Kč Pokles 3 256 000 Kč 39 325 Kč 1 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 2541098000000 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 180012 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 570 Kč 1 %
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 180019 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 20 159 Kč 0 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 130224 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
81435000000 81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
180040 180040 0 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 0 Kč 0 %
180039 180039 0 Kč Navýšení 107 000 Kč 0 Kč 0 %
240024 240024 0 Kč Navýšení 372 000 Kč 0 Kč 0 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 80727000000 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Letohrádek Portheimka č.p.68 130026 554 000 Kč Pokles 54 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 410004 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup městského mobiliáře 410001 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
Ozeleňování a ochlazování ulic 410062 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 130223 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Programové vybavení 240019 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace parku v Remízku 410084 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 410029 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 180001 1 165 000 Kč Pokles 707 000 Kč 0 Kč 0 %
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 130228 1 000 000 Kč Pokles 633 500 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 130133 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 130216 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 81011000059 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory Hlubočepy 180016 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Obnova a rekonstrukce hřišť 180002 10 000 000 Kč Pokles 6 912 200 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 180017 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 180023 1 000 000 Kč Pokles 147 900 Kč 0 Kč 0 %
Dohledový pult na recepci Štefánikova 100010 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 100009 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 180010 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
HW pro digitalizaci stavebního úřadu 240023 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Instalace nových zábran 180030 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 180021 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Motolské rybníky a park Motolka 180005 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 180011 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 180014 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
PD krytu CO Motol 180032 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 81381000000 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 100008 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Předprojekční průzkumy 410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 180015 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 180004 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 400021 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 400022 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 400023 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 400024 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 410086 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce systémové kabeláže 180027 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Beníškové 180007 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Nám. 14. října 180008 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 180009 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 180029 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Úprava sítě - Štefánikova 21 240022 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 180028 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vestavba bytového objektu Svornosti 180018 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 180022 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 180024 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 1 800 000 Kč Pokles 653 600 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 1 000 000 Kč Pokles 393 300 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 180013 1 000 000 Kč Pokles 431 200 Kč 0 Kč 0 %
Výměna požárních ústředen systému 180026 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 180020 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Zbudování záložního energetického zdroje 180031 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 340005 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
400020 400020 0 Kč 0 Kč -20 976 Kč - - - -
130193 130193 0 Kč 0 Kč -1 974 498 Kč - - - -
130192 130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130084 130084 0 Kč 0 Kč -5 566 068 Kč - - - -
Celkem 343 182 600 Kč Navýšení 424 269 000 Kč 207 351 141 Kč 49 %