Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
866 866 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 0 Kč 0 %
81435000000 81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 4 541 286 Kč 566 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 0 Kč 0 %
180034 180034 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
180035 180035 0 Kč Navýšení 134 500 Kč 0 Kč 0 %
130192 130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130193 130193 0 Kč 0 Kč -1 974 498 Kč - - - -
Bezpečný přechod - Smart Cities 80727000000 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 340033 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 3 425 629 Kč 69 %
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 80506000000 9 737 100 Kč Navýšení 20 734 300 Kč 304 016 Kč 1 %
Letohrádek Portheimka č.p.68 130026 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
Licence 240004 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 130103 10 000 000 Kč Pokles 424 600 Kč 283 140 Kč 67 %
Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 410004 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup městského mobiliáře 410001 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 2541137000000 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
OPPPR - MŠ Lohniského 2541005000000 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
Ozeleňování a ochlazování ulic 410062 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
Participativní rozpočet 410035 6 000 000 Kč Pokles 5 997 100 Kč 90 750 Kč 2 %
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 130223 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
PD Hřiště Hlubočepy 80901000000 2 200 000 Kč Navýšení 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 130224 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 130212 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Programové vybavení 240019 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 81010000162 2 500 000 Kč Navýšení 3 115 000 Kč 0 Kč 0 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
Realizace parku v Remízku 410084 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 5 000 000 Kč Navýšení 22 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 4 099 208 Kč 44 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 410036 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 19 602 Kč 0 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 80438000000 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 85 000 Kč 3 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 410029 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 180001 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 130228 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 3 500 000 Kč Navýšení 3 590 000 Kč 35 774 Kč 1 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 130133 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 130197 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 4 651 843 Kč 28 %
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 130216 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 10 961 065 Kč 92 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 81011000059 4 000 000 Kč Navýšení 4 754 100 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 532 800 Kč 20 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 130226 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 2541098000000 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Smíchov - přístavba dílen 130225 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 280 145 Kč 2 %
Bydlení pro seniory Hlubočepy 180016 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup kancelářské techniky 160012 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Obnova a rekonstrukce hřišť 180002 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 180025 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 180017 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 180019 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 180023 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Dohledový pult na recepci Štefánikova 100010 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 81231000097 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 544 376 Kč 98 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 100009 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 180010 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
HW pro digitalizaci stavebního úřadu 240023 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Instalace nových zábran 180030 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 180021 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Motolské rybníky a park Motolka 180005 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 180011 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 180014 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor územního rozvoje 150000 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
PD krytu CO Motol 180032 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 81381000000 2 400 000 Kč Navýšení 4 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 100008 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Poštovka DPS 130178 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 254 856 Kč 5 %
Předprojekční průzkumy 410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Raudnitzův dům 80750000117 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 20 138 641 Kč 31 %
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 180015 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 180012 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 410063 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 180004 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 410086 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce systémové kabeláže 180027 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 400021 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 400022 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 400023 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 400024 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
SEN MŠ Beníškové 180007 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
SEN MŠ Nám. 14. října 180008 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 180009 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 180029 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Úprava sítě - Štefánikova 21 240022 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 180028 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Vestavba bytového objektu Svornosti 180018 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 180022 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování chlazení 180033 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 180024 600 000 Kč Pokles 510 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování parku Na Pláni 180003 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 332 750 Kč 20 %
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 10 575 Kč 1 %
Výdaje na průzkumy, studie - školství 130227 2 000 000 Kč Pokles 1 673 500 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 1 800 000 Kč Pokles 1 617 500 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 1 000 000 Kč Pokles 924 300 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 180013 1 000 000 Kč Pokles 553 900 Kč 0 Kč 0 %
Výměna požárních ústředen systému 180026 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Zateplení objektu Wassermannova 926/16 180020 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Zbudování záložního energetického zdroje 180031 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 340005 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 24 000 000 Kč Navýšení 45 047 700 Kč 16 927 247 Kč 38 %
ZŠ Smíchov CITY 130229 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 52 444 Kč 1 %
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 2621402000000 0 Kč Navýšení 10 387 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 343 182 600 Kč Navýšení 436 209 100 Kč 71 665 612 Kč 16 %